Giới thiệu
nh điển hình
Vu Lan 2007003
Cảnh đẹp66
Cảnh đẹp67
Cảnh đẹp68
Cảnh đẹp69
Cảnh đẹp70
Cảnh đẹp71
Cảnh đẹp72
Cảnh đẹp73
Cảnh đẹp74
Cảnh đẹp75
Cảnh đẹp76
Cảnh đẹp77
Cảnh đẹp78
Cảnh đẹp79
Cảnh đẹp80
Cảnh đẹp81
Cảnh đẹp82
Cảnh đẹp83
Cảnh đẹp84
Cảnh đẹp85
Cảnh đẹp86
Cảnh đẹp89
Cảnh đẹp90
Cảnh đẹp91
Cảnh đẹp92
Cảnh đẹp93
Cảnh đẹp94
Cảnh đẹp96
Cảnh đẹp97
Cảnh đẹp98
Cảnh đẹp99
Cảnh đẹp99
Cảnh đẹp100
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
TÌM KIẾM
Chùa Kim Quang giới thiệu
Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011
Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011
Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011 Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011
Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011
Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011 Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011
Sinh Hoạt GĐPT Kim Quang 2010-2011
Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011
Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011
Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011
  

     Gia Đình Phật Tử Kim Quang
______________________________________________

     75 Allée Circulaire 93600 Aulnay Sous Bois - France 

Chùa : ĐT : 01 48 69 01 24

 

Liên lạc : Gia Trưởng Diệu Hồng Cam Thị Hằng Nga : ĐT : 01 60 43   19 & ĐD : 06 17 95 11 66

Liên Đoàn Trưởng : Quảng Từ Lâm Mạnh : ĐT : 01 74 92 55 76

Thư ký : Diệu Hạnh Nguyễn Thị Mỹ Dung : ĐT : 01 74 92 55 76

Thủ Quỹ : Giác Liên Võ Trần Cẩm Nhung : DĐ : 06 17 96 89 74

 

THÔNG TIN

Tổ chức Gia Đình Phật Tử là một tổ chức giáo dục. Nơi tụ họp các Huynh Trưởng và các Đoàn viên từ 6 tuổi đến hơn 80 tuổi.

Mục đích của Gia Đình Phật Tử  là đào tạo Thanh, Thiếu và Đồng Niên thành những người Phật Tử chân chánh và góp phần xây dựng Xã Hội lành mạnh trong tinh thần Phật Giáo :

-                     Hướng dẫn nhau không mê tín dị đoan, chỉ dẫn các trẻ tránh nói lời thô lỗ, cộc cằn, không văng tục chửi thề, tập sự lễ phép đối với mọi người, quần áo luôn chỉnh tề, không mặc trang phục hở nách, hở lưng hoặc hở bụng , đầu tóc không nhuộm xanh đỏ.

 

-   Nhắc nhở các trẻ không sát sanh, không giết hại từ con kiến…con muỗi…con ruồi v.v.

-   Nhắc nhở các trẻ không lấy của không cho, từ cây kim nhỏ bé… từ những đồ vật không có giá trị đến các đồ vật có giá trị …

-   Cùng giúp đỡ nhau làm điều ích lợi cho chúng sanh và tập cho các trẻ, từ  bé, tránh tạo Nghiệp Xấu …từ Ý Nghĩ, Lời Nói và Hàng Động.

-   Đồng thời khuyến khích nhau và cùng các trẻ duy trì những hạnh lành.

Hướng dẫn các trẻ tập sửa  tánh nết tùy theo phương tiện, các trẻ thích hiếu động, nên trong chương trình ngoài sự học tập Phật Pháp, có phần múa hát, kịch, trò chơi v.v…tất cả đều được Phật hóa, nghĩa là trong màn múa hát, kịch và trò chơi đều được lồng lời Phật dạy trong đó.

Nay, Gia Đình Phật Tử Kim Quang xin thông tin chương trình sinh hoạt niên học năm 2010-2011, vào các ngày Chủ Nhật, từ 14 giờ 30 đến 18 giờ 30,

như  sau :

 

14 giờ 30 - 15 giờ : Tụng Kinh Nghi Thức GĐPT

                                     Chào cờ Hoa Sen Trắng

15 giờ - 15 giờ 45 : Học Việt Ngữ

15 giờ 45 – 16 giờ : Tập bài hát ngắn

16 giờ - 16 giờ 30 : Học Phật Pháp

16 giờ 30 – 17 giờ : Tập Thiền

17 gi ờ  – 17 giờ 15 : Giải lao

17 giờ 15 – 17 giờ 30 : Trò chơi nhỏ

17 giờ 30 – 18 giờ 30 : Tập múa

(Vào các ngày Đại Lễ, sinh hoạt từ 13 giờ 30)

Sinh hoạt vào các ngày Chủ Nhật, sau đây :


Tháng Septembre
: Chủ Nhật 05/09/2010 

                               Chủ Nhật  12/09/2010

                               Chủ Nhật 26/09/2010

 

Tháng Octobre  :    Chủ Nhật 10/10/2010

                               Chủ Nhật 24/10/2010

 

Tháng Novembre : Chủ Nhật 07/11/2010

                                Chủ Nhật 21/11/2010

 

Tháng Décembre : Chủ Nhật 05/12/2010

                               Chủ Nhật 19/12/2010

 

Tháng Janvier 2011 : Chủ Nhật 02/01/2011

                                   Chủ Nhật 16/01/2011

                                   Chủ Nhật  30/01/2011

 

Tháng Fevrier 2011 : Chủ Nhật 13/02/2011

                                   Chủ Nhật 27/02/2011

 

Tháng Mars 2011 : Chủ Nhật 13/03/2011

                                Chủ Nhật 27/03/2011

 

Tháng Avril 2011 : Chủ Nhật 10/04/2011

                               Trại GĐPT từ thứ Bảy 23.04.2011 đến thứ Hai 25.04.2011

 

Tháng Mai 2011 : Chủ Nhật 08/05/2011

                              Chủ Nhật 22/05/2011

 

Tháng Juin 2011 : Chủ Nhật 05/06/2011

                               Chủ Nhật 19/06/2011

 

Tháng Juillet 2011 : Chủ Nhật 03/07/2011

                                  Chủ Nhật 17/07/2011

Tham dự Khóa Học Phật Pháp Âu Châu vào khoảng hạ tuần tháng Juillet đến đầu tháng Août 2011.

 

Nghỉ hè từ đầu tháng Août đến 31 Août 2011      

 

XIN CẦU CHÚC TẤT CẢ ĐỀU TINH TẤN TRÊN ĐƯỜNG THỰC HÀNH CÁC HẠNH LÀNH, HẦU TẤT CẢ  ĐỀU SỐNG TRONG HẠNH PHÚC LÂU DÀI !

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT                                  

 

 

                            


Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011
Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011
Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011
Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011
Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011
Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011
tên hình
tên hình
tên hình
tên hình
Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011
Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011
Chuong Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang 2010 2011