Événements choisi
RECHERCHER
Contact à la Pagode Kim Quang
Chùa/Pagode Kim Quang

Chùa/Pagode Kim Quang

75, Allée Circulaire

93600 Aulnay Sous Bois

France

Tel: 01.48.69.01.24 - 06.95.01.36.51.

Email: kimquangtu@gmail.com

Website: 
http://chuakimquang.com


Vừa qua có một số phát tâm cúng dường chuyển thẳng vào tài khoản của Chùa như hộ trì Tam Bảo, Ấn Tống Kinh sách, Thỉnh Tượng Phật .v.v...

Nếu Quý Vị nào phát tâm cúng dường Tam Bảo định kỳ hàng tháng thì tuỳ hỉ như: 10 euros, 15 euros, 20 euros. v.v...
. Xin hồi hướng công đức của các vị lên ngôi Tam Bảo chứng minh. Kính chúc Quý Vị nhiều sức khoẻ an vui và hạnh phúc.


A Di Đà Phật


Chùa Kim Quang

Tài khoản ngân hàng của Chùa:


PAGODE KIM QUANG
Số tài khoản: 2879124N020
IBAN : FR86 2004 1000 0128 7912 4N02 078
BIC : PSSTFRPPPAR
LA BANQUE POSTALE
75900 PARIS CEDEX 15

_________________________________________ 
Thông BáoVừa qua Chùa đã nhận được tịnh tài của các Phật tử phát tâm hùn phước cúng dường thỉnh tượng Phật, cúng dường Chùa, hộ trì Tam Bảo, Ấn Tống Kinh sách .v.v... bẳng cách chuyển thẳng vào tài khoản của Chùa. Xin hồi hướng công đức của tất cả Quý Vị lên ngôi Tam Bảo chứng minh.

Kính chúc tất cả Quý Vị cùng gia quyến luôn nhiều sức khoẻ, an vui và hnh phúc.


Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát tác đại chứng minh.


Chùa Kim Quang.
 
Information des fidèles
Remarque: Les champs marqués (*) sont obligatoires (UTF-8).