Les événements
Événement important
RECHERCHER
La Fête du Têt 2009Télécharger Chùa/Pagode Kim Quang 75, Allée Circulaire 93600 Aulnay Sous Bois-France Tel./Fax : 01.48.69.01.24, e-mail: kimquangtu@hotmail.com, website: chuakimquang.com _____________________________________ Nam Mô Ðương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật Chùa Kim Quang ngày 20/12/2008 Kính gởi quý vị thiện nam tín nữ Phật tử "Xuân đến, xuân đi, xuân lại xuân Tết đến, tết đi, tết rồi Tết". Xuân Di Lặc Kỷ Sửu lại sắp trở về với tất cả mọi người con Phật, mang lại cho chúng ta một niềm vui mới, một hy vọng mới, trong cuộc đời cũng như trong đạo. Mỗi lần xuân đến, tất cả mọi...