Les événements
Événement important
RECHERCHER
News 1
News 1 News 1
News 1
News 1 News 1
 
News 1
News 1
News 1

Thông Báo

(Thay thư mời)

 

- Chùa Kim Quang sẽ tổ chức Lễ Vía Đức Phật Thích Ca nhập Niết BànLễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm vào ngày chủ nhật 23/03/2008

 

- Thọ Bát Quan Trai vào sáng thứ bảy 22/03/2008, và niệm hồng danh Bồ Tát Quán Thế Âm từ 8 giờ 30 sáng thứ bảy đến chiều chủ nhật 23/03/2008.

 

Kính mong quý Phật tử phát tâm về Chùa tu tập, tài bồi căn lành, công đức vô lượng.

 

n Tng Kinh

 

- Mỗi kỳ 2 năm sẽ in Kinh một lần, mỗi lần khoảng 5 đến 7 nghìn quyển kinh. Tiếp tục in Kinh Hoa Nghiêm giảng giải, và Chú Lăng Nghiêm giảng giải, những tập kế tiếp.

- Quý vị nào phát tâm hùn phước ấn tống Kinh điển, để truyền bá đến mọi người, góp phần vào công việc hoằng pháp lợi sanh, công đức vô lượng.

A Di Đà Phật

Chùa Kim Quang

 

Làm công quả

 

Mùa hè sắp tới đây Chùa sẽ trùng tu Trai Đường, các phòng ốc. Quý Phật tử nào phát tâm làm công quả, xin liên lạc về Chùa Kim Quang. Tay nghề gì cũng được, nhất là ai có tay nghề chuyên môn thì càng tốt, còn không « Thợ đụng » thì càng hay, đụng đâu làm đó, đụng cái gì làm cái đó. Vì cũng nhờ « Thợ đụng » mà đã hoàn thành được Chánh điện và nhà bếp rất khang trang. Công đức vô lượng.

News 1
News 1
News 1
News 1
News 1
News 1
image name
image name
image name
image name
News 1
News 1
Retour vers le haut
News 1