Thông tin chọn lọc
TÌM KIẾM
Liên lạc với chùa Kim Quang
Chùa/Pagode Kim Quang
75, Allée Circulaire
93600 Aulnay Sous Bois
France
Tel: 01.48.69.01.24 - 06.95.01.36.51.
Email: kimquangtu@gmail.com
Website: 
http://chuakimquang.com

Nếu các vị phát tâm cúng dường Tam Bảo, Ấn tống Kinh, trai Tăng, trùng tu Chùa, hoặc từ thiện .v.v... thì nên ghi rõ mục đích cúng dường để Chùa biết. Quý vị có thể chuyển thẳng vào tài khoản của Chùa. Xin hồi hướng công đức của các vị lên ngôi Tam Bảo chứng minh.


Tài khoản ngân hàng của Chùa:

PAGODE KIM QUANG
Số tài khoản: 2879124N020
IBAN : FR86 2004 1000 0128 7912 4N02 078
BIC : PSSTFRPPPAR
LA BANQUE POSTALE
75900 PARIS CEDEX 15

Xin Lưu ý: Các vị không nên liên lạc gởi trong trang liên hệ của Chùa, email không gởi đi, mà Quý Vị nên ghi email của Chùa rồi dùng IE, Chrome, hoặc Firefox .v.v... để liên lạc với Chùa, xin đa tạ Quý vị.


 
Thông tin quý khách
Chú ý: Dấu (*) các trường bắt buộc phải nhập vào. Quý vị có thể gõ chữ tiếng Việt không dấu hoặc chữ tiếng Việt có dấu theo font UNICODE (UTF-8).