Thông tin chọn lọc
TÌM KIẾM
Liên lạc với chùa Kim Quang


 

 
 
___________________________________________


 
Vừa qua có một số phát tâm cúng dường chuyển thẳng vào tài khoản của Chùa như Thếp Vàng Tượng Phật Di Đà và Phật Dược Sư, Cúng Dường Tam Bảo, Ấn Tống Kinh sách, Thỉnh Tượng Phật .v.v...

Nếu Quý Vị nào phát tâm cúng dường Tam Bảo định kỳ hàng tháng, Từ Thiện, Trai Tăng vào các dịp Lễ lớn, Cầu An Cầu Siêu, Trùng Tu .v.v.... thì tuỳ h. Xin hồi hướng công đức của các vị lên ngôi Tam Bảo chứng minh. Kính chúc Quý Vị nhiều sức khoẻ an vui và hạnh phúc.A Di Đà PhậtChùa Kim Quang

Tài khoản ngân hàng của Chùa:PAGODE KIM QUANG
Số tài khoản: 2879124N020
IBAN : FR86 2004 1000 0128 7912 4N02 078
BIC : PSSTFRPPPAR
LA BANQUE POSTALE
75900 PARIS CEDEX 15

_________________________________________
 
Thông BáoVừa qua Chùa đã nhận được tịnh tài của các Phật tử phát tâm hùn phước cúng dường thếp vàng tượng Phật, thỉnh tượng Phật, cúng dường Chùa, hộ trì Tam Bảo, Ấn Tống Kinh sách .v.v... bẳng cách chuyển thẳng vào tài khoản của Chùa. Xin hồi hướng công đức của tất cả Quý Vị lên ngôi Tam Bảo chứng minh.

Kính chúc tất cả Quý Vị cùng gia quyến luôn nhiều sức khoẻ, an vui và hnh phúc.Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát tác đại chứng minh.Chùa Kim Quang.