Giới thiệu
nh điển hình
Vu Lan 2007003
Cảnh đẹp66
Cảnh đẹp67
Cảnh đẹp68
Cảnh đẹp69
Cảnh đẹp70
Cảnh đẹp71
Cảnh đẹp72
Cảnh đẹp73
Cảnh đẹp74
Cảnh đẹp75
Cảnh đẹp76
Cảnh đẹp77
Cảnh đẹp78
Cảnh đẹp79
Cảnh đẹp80
Cảnh đẹp81
Cảnh đẹp82
Cảnh đẹp83
Cảnh đẹp84
Cảnh đẹp85
Cảnh đẹp86
Cảnh đẹp89
Cảnh đẹp90
Cảnh đẹp91
Cảnh đẹp92
Cảnh đẹp93
Cảnh đẹp94
Cảnh đẹp96
Cảnh đẹp97
Cảnh đẹp98
Cảnh đẹp99
Cảnh đẹp99
Cảnh đẹp100
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
TÌM KIẾM
Chùa Kim Quang giới thiệu


 

TIỂU SỬ GIÁC LINH NI SƯ THÍCH NỮ ĐÀM HẢI
***


Ni sư Thích Nữ Trí Hải ,Hiệu Đàm Hải, thế danh Trần Thị Dung Sanh ngày 6/6/1942 tại Hà Nội Việt Nam.  

Trụ thế 80 tuổi, Hạ lập 33 tuổi. 

Cha là ông Trần Văn chiều ,mẹ là bà Phạm Thị Vân.
 

 • Năm 1964 (18 tuổi ) Di dân qua Pháp, ở Marseille. Lập gia đình có 4 người con.
   

 • Năm 1983 Cầu thế phát Xuất gia với hòa thượng Huyền Vi, thọ Sa Di Ni giới tại chùa Linh Sơn Paris, Pháp tự Trí Hải.
   

 • Năm 1988 Cầu ý chỉ với Hoà thượng Đại lão Thích Trung Quán, Thọ Thức Xoa Ma Na giới & Thọ Tỳ kheo ni giới Pháp hiệu Đàm Hải thuộc chánh tông Lâm Tế đời thứ 45.
   

 • Năm 1980 Dân cúng đất cho Hoà thượng Thích Thiện Định chùa Pháp Hoa Marseille.
   

 • Năm 1981 Đồng hành với Sư cô Thích Nữ Trí Minh, Nương Đức của  Ni Sư Thích Nữ Như Tuấn thành lập Chùa Phổ Đà Marseille. 
   

 • Năm 1987 Nương Đức của Đại Lão Hoà thượng thượng Trung hạ Quán, 

              thành lập Chùa Hoa Nghiêm Grenoble.
 

 • Năm 1995  Thành lập Chùa Từ Ân Bonneville.
   

 • Năm 2000 góp sức giúp đỡ tịnh tài xây dựng Chùa Kiều Đàm Di tại Ấn Độ,  do Ni trưởng Thích Nữ Khiết Minh tạo dựng.
   

 • Ni sư thường luôn thỉnh chư Đại Đức Cao Tăng và Thầy thuốc giỏi đến 

Chùa Hoa Nghiêm và Chùa Từ Ân hoằng Pháp lợi sanh.
 

 • Tiếp độ Ni chúng và hướng dẫn Phật tử tu tập tinh tấn rất nhiều Pháp môn. 
   

 • Năm 2019 Ni sư lâm bệnh nặng.
   

 • Và ngày Chúa Nhật 12 tháng 9 năm 2021 (là ngày mùng 7 tháng 8 năm Tân Sửu) viên tịch.
   

Ngưỡng nguyện Hồng ân Tam Bảo Mười Phương từ bi gia hộ Giác Linh Ni sư cao đăng Phật Quốc sớm trở lại Thế giới Ta Bà quảng độ chúng sanh.


Nam Mô A Di Đà Phật