Giới thiệu
nh điển hình
Vu Lan 2007003
Cảnh đẹp66
Cảnh đẹp67
Cảnh đẹp68
Cảnh đẹp69
Cảnh đẹp70
Cảnh đẹp71
Cảnh đẹp72
Cảnh đẹp73
Cảnh đẹp74
Cảnh đẹp75
Cảnh đẹp76
Cảnh đẹp77
Cảnh đẹp78
Cảnh đẹp79
Cảnh đẹp80
Cảnh đẹp81
Cảnh đẹp82
Cảnh đẹp83
Cảnh đẹp84
Cảnh đẹp85
Cảnh đẹp86
Cảnh đẹp89
Cảnh đẹp90
Cảnh đẹp91
Cảnh đẹp92
Cảnh đẹp93
Cảnh đẹp94
Cảnh đẹp96
Cảnh đẹp97
Cảnh đẹp98
Cảnh đẹp99
Cảnh đẹp99
Cảnh đẹp100
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
TÌM KIẾM
Chùa Kim Quang giới thiệu
Bien Ban Ban Huong Dan Phap Quoc
Bien Ban Ban Huong Dan Phap Quoc
Bien Ban Ban Huong Dan Phap Quoc Bien Ban Ban Huong Dan Phap Quoc
Bien Ban Ban Huong Dan Phap Quoc
Bien Ban Ban Huong Dan Phap Quoc Bien Ban Ban Huong Dan Phap Quoc
Ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam Pháp Quốc
Bien Ban Ban Huong Dan Phap Quoc
Bien Ban Ban Huong Dan Phap Quoc
Bien Ban Ban Huong Dan Phap Quoc

 

giáo h¶i phÆt giáo viŒt nam thÓng nhÃt âu châU
Gia ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM  ÂU CHÂU

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM PHÁP QUỐC

n phòng: c/o Mme Cam Thị Hằng Nga : 02 Rue du Pressoir  - 77700 SERRIS  - FRANCE

 E-Mail : CamHangNga@yahoo.com  * Điện thoại : 33 1 60 43 19 17 * Portable : 33 6 17 95 11 66

 
Số : 0807001/BB/TK

Biên Bản Phiên Họp

          Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử VN tại Pháp

ngày 18.04.2008 tại Garges Lès Gonesse

 

Đây là phiên họp đầu tiên của tân Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Pháp Quốc  nhiệm kỳ 7, 2008 – 2011,  được bầu lên ngày 23.03.2008 tại chùa Phổ Hiền (Strasbourg) trong Đại Hội Huynh Trưởng ởTrại Họp Bạn Quán Âm 5.

 

Phiên họp bắt đầu vào lúc 21h30, sau  khi niệm hồng danh Đức Phật, với sự tham dự :

- Tại Paris : Chị Diệu Hồng Cam thị Hằng Nga, anh Minh Hiển Lê Vinh, anh Quảng Từ Lâm Mạnh, anh Quảng Hưng Đặng Thanh Long và anh Minh Trí Nguyễn Chánh Lý.

- Tại Lyon (qua Internet): anh Quảng Đạt Desault Ngọc Sơn, anh Quảng Nghiệp Cao Văn Trường Vincent, và anh Minh Trung Trương Khánh Duy

- Tại Nantes (qua Internet): chị Tịnh Liên Đặng thị Anh Thư

 

Chương trình nghị sự như sau :

 

1/ Công bố chánh thức danh sách của tân Ban Hướng Dẫn Pháp quốc.

2/ Thảo luận chương trình sinh hoạt BHD kỳ 7

3/ Gây quỹ giúp BHD Âu Châu trong sinh hoạt Đại Hội Huynh Trưởng và Trại Họp Bạn vào mùa Hè năm nay trong khuôn viên Khóa Học Phật Pháp Âu Châu sẽ tổ chức  tại Amiens (Pháp Quốc), và Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN tại Hải Ngoại sẽ tổ chức vào tháng 10/2008, địa điểm sẽ thông báo sau. Kêu gọi tham dự khóa Giáo Lý Âu Châu , trại Họp Bạn và các Đại Hội Huynh Trưởng.

4/ Công tác phụ giúp đại lễ khánh thành chùa Vạn Hạnh (Nantes)

5/ Khuyến khích tham dự chương trình tu học trên Net của BHD Âu Châu.

6/ Phụ giúp công tác của Ủy viên Giáo Dục BHD Pháp

7/ Những vấn đề khác: Viết nộp báo cáo sinh hoạt tại các địa phương và lễ an vị Phật tại chùa Kim Quang ngày 13.07.2008.

 

Đi vào chi tiết:

 

1/ Anh Minh Trí Nguyễn Chánh Lý đã tuyên đọc lại danh sách chánh thức của tân Ban Hướng Dẫn Pháp quốc. Danh sách này đã được bổ sung đầy đủ hơn vì phải đợi sự trả lời của một số Huynh Trưởng vắng mặt hôm Đại Hội.

Thành phần Ban Viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Pháp Quốc nhiệm kỳ 7, từ 2008 đến 2011,  được công cử như sau :

Trưởng Ban: Diệu Hồng- Cam Thị Hằng Nga (GĐPT  Kim Quang))

Phó Trưởng Ban: Minh Hiển- Lê Vinh (GĐPT Quảng Đức)

Tổng Thư Ký: Minh Trí- Nguyễn Chánh Lý (GĐPT Quảng Đức)

Thủ Quỹ: Quảng Từ- Lâm Mạnh (GĐPT  Kim Quang)

 

Ủy viên ngành Thanh: Quảng Từ- Lâm Mạnh  (Kiêm nhiệm)

Phụ tá ngành Thanh: Quảng Hưng- Đặng Thanh Long (GĐPT Quảng Đức)                                        

Ủy viên ngành Thiếu: Quảng Đạt- Desault Ngọc Sơn (GĐPT Thiện Minh)

Phụ tá: Quảng Long- Cao Văn Trường Clément Hiếu (GĐPT Phổ Hiền)

 

Ủy viên ngành Oanh: Hồng Hạnh- Trương Thùy Linh (GĐPT Thiện Minh)

Phụ tá: Quảng Tịnh- Bùi Thanh Tâm (GĐPT Thiện Minh)

 

Ủy viên Doanh Tế- Xã Hội: Quảng Phước- Lê Bữu Quận (GĐPT Phổ Hiền)

Phụ tá 1: Nguyên Đức- Bùi Thanh Phước (GĐPT Phổ Hiền)

Phụ tá 2: Minh Chính- Nguyễn Văn Cư (GĐPT Phổ Hiền)

 

Ủy viên Tu Thư và Kỹ Thuật: Quảng Nghiệp-Cao Văn Trường Vincent (GĐPT Thiện Minh)

Phụ tá 1: Minh Trung- Trương Khánh Duy (GĐPT Thiện Minh)

Phụ tá 2: Quảng Hưng- Đặng Thanh Long (Kiêm nhiệm)

 

Ủy viên Văn Mỹ Nghệ: Viên Lợi- Lý Mạnh Tài (GĐPT Vạn Hạnh)

Phụ tá 1: Tịnh Liên- Đặng Thị Anh Thư (GĐPT Vạn Hạnh)

Phụ tá 2: Minh Hòa- Võ Đình Khánh (GĐPT Phổ Hiền)

 

Ủy viên Nghiên Huấn và Giáo Dục: Quảng Long- Cao Văn Trường Clément Hiếu

   Viên Lợi- Lý Mạnh Tài (Kiêm nhiệm)

2/ Về chương trình sinh hoạt:

- Tháng 05/2008 : Đại lễ Phật Đản ở khắp nơi

- Tháng 06/2008: Đại lễ khánh thành chùa Vạn Hạnh ở Nantes.

- Tháng 07/2008: Khóa học Phật Pháp  Âu Châu tại Amiens (Pháp), trại Họp Bạn và Đại Hội của BHD Ậu Châu trong thời gian này.

- Tổ chức trại Hè vào dịp cuối tuần giữa tháng 7/2008  (12,13 và 14.07.2008)

- Tháng 10/2008 : Tham dự Đại Hội GĐPT VN trên Thế Giới và Hải Ngoại

- Tổ chức trại họp bạn vào tháng 04.2009 tại Paris


3/ Gây quỹ trợ giúp BHD Âu Châu tổ chức Đại Hội và trại Họp Bạn vào dịp Hè trong khuôn viên của khóa tu học Phật pháp Âu Châu kỳ thứ 20 tại Amiens (Pháp), và Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT VN tại Hải Ngoại. BHD Pháp kêu gọi các đơn vị tùy theo khả năng hãy cố gắng tổ chức sinh hoạt gây quỹ mà dịp đại lễ Phật Đản là những cơ hội tốt. Riêng tại vùng Paris các anh chị em dự định tổ chức một bữa cơm xã hội. Chi tiết sẽ được các anh chị trách nhiệm thảo luận sau. Đồng thời cũng kêu gọi các Huynh Trưởng trách nhiệm các Đơn vị khuyến khích và yểm trợ cho Đoàn sinh đi tham dự khóa học Phật Pháp Âu Châu, trại Họp Bạn Âu Châu, và các Đại Hội Huynh Trưởng Âu Châu và Hải Ngoại.


4/ Ban Hướng Dẫn Pháp quốc đã nhận được thư của Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc yêu cầu tiếp tay trong dịp Đại Lễ Khánh Thành chùa Vạn Hạnh (Nantes) sẽ tổ chức trong các ngày từ 06.06.2008 đến ngày 08.06.2008. Các đơn vị GĐPT đã sẵn sàng đến tham gia phụ giúp trong các ngày nói trên.


5/ Chị Trưởng Ban BHD Pháp quốc đưa ra lời kêu gọi tiếp sức với những lời nhắc nhở từ nhiều tháng qua của BHD Âu Châu về việc nên tích cực tham gia học giáo lý trên Net. Ngoài chuyện học ra, đây cũng là dịp để anh chị em gặp nhau, thăm hỏi nhau, trao đổi kiến thức …v…v… Chị Trưởng Ban trong dịp này cũng đã nghe những khó khăn cùng những đề nghị  của anh chị em.


6/ Phụ giúp Ủy viên Giáo Dục dịch lại tất cả những tài liệu GĐPT VN ra chữ Pháp, từ Nghi Thức Tụng Niệm của GĐPT, các bài Phật Pháp và các mẩu chuyện Đạo, để các em hiểu biết các em đã đọc tụng những gì, để dễ tiếp thu hơn và để có thể ứng dụng những lời Phật dạy trong những bài tụng, bài học đó trong cuộc sống hằng ngày tại trường học, tại sở làm và ngoài đường phố. Hầu sự sinh hoạt của GĐPT hữu ích thiết thực hơn.  Đây là một công việc hết sức nặng nề, cần nhiều Htr có khả năng, thiện chí và thời giờ. Ngoài ra khuyến khích các Htr có khả năng song ngữ mạnh dạn đứng ra gánh vác công việc, chia xẻ trách nhiệm với các anh chị Htr đã lớn tuổi.                                                                                                             

7/ Về việc viết nộp báo cáo sinh hoạt, chị Trưởng Ban cho biết lúc nào chúng ta cũng bị trễ nãi và chị thường bị nghe những lời phiền trách. Chị mong mỏi chúng ta trong tương lai nên làm đúng kỳ hạn.


Ngoài ra, chùa Kim Quang sẽ tổ chức lễ an vị Phật vào Chủ Nhật ngày 13.07.2008, kèm theo có phần văn nghệ cúng dường. Do đó chị Trưởng Ban (thuộc GĐPT Kim Quang) có nhã ý mời các anh chị em GĐPT tại Pháp cùng đến tham dự và cùng đóng góp phần văn nghệ, thay vì tổ chức trại Hè.

Tuy nhiên các .Đoàn viên có thể đi du ngọan Parc Astérix Thứ Bảy ngày 12.07.2008, thay vì Chủ Nhật.


Tất cả các Thành Viên BHD Pháp đều hoan hỷ nhất tâm trong công tác của Tổ Chức GĐPT :  phục vụ Chánh Pháp, phụng sự chúng sanh làm điều Thiện, giúp nhau tránh tạo Nghiệp Xấu từ Ý Nghĩ , Lời Nói và Hành Động, là cùng nhau cúng dàng Chư Phật chân thành nhất.                                                                                                              

Phiên họp đã kết thúc vào lúc 24 giờ, sau phần hồi hướng công đức.

 

Chủ Tọa                           Người lập biên bản

Diệu Hồng
Cam Thị Hằng Nga       Minh Trí-Nguyễn Chánh Lý

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien Ban Ban Huong Dan Phap Quoc
Bien Ban Ban Huong Dan Phap Quoc
tên hình
tên hình
tên hình
tên hình
Bien Ban Ban Huong Dan Phap Quoc
Bien Ban Ban Huong Dan Phap Quoc
Bien Ban Ban Huong Dan Phap Quoc