Giới thiệu
nh điển hình
Vu Lan 2007003
Cảnh đẹp66
Cảnh đẹp67
Cảnh đẹp68
Cảnh đẹp69
Cảnh đẹp70
Cảnh đẹp71
Cảnh đẹp72
Cảnh đẹp73
Cảnh đẹp74
Cảnh đẹp75
Cảnh đẹp76
Cảnh đẹp77
Cảnh đẹp78
Cảnh đẹp79
Cảnh đẹp80
Cảnh đẹp81
Cảnh đẹp82
Cảnh đẹp83
Cảnh đẹp84
Cảnh đẹp85
Cảnh đẹp86
Cảnh đẹp89
Cảnh đẹp90
Cảnh đẹp91
Cảnh đẹp92
Cảnh đẹp93
Cảnh đẹp94
Cảnh đẹp96
Cảnh đẹp97
Cảnh đẹp98
Cảnh đẹp99
Cảnh đẹp99
Cảnh đẹp100
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
TÌM KIẾM
Chùa Kim Quang giới thiệu
Lich Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang Nam 2011
Lich Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang Nam 2011
Lich Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang Nam 2011 Lich Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang Nam 2011
Lich Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang Nam 2011
Lich Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang Nam 2011 Lich Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang Nam 2011
Lịch trình sinh hoạt GĐPT Kim Quang năm 2011
Lich Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang Nam 2011
Lich Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang Nam 2011
Lich Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang Nam 2011

  Lịch trình Sinh Hoạt Gia Đình Phật Tử Kim Quang

* Bắt đầu ngày 20 tháng 3 năm 2011
* Sinh hoạt 2 tuần 1 lần (tức là cách 1 tuần sinh hoạt 1 lần)

* Các em đều mặc đồng phục
* Em nào vì lý do đặc biệt không đến sinh hoạt được, xin quý Phụ Huynh  báo cho Bác Gia Trưởng & Anh Huynh Trưởng biết trước qua email (hoặc điện thoại)
Cô Diệu Hồng Cam Thị Hằng Nga : camhangnga@gmail.com

Đt :  06 17 95 11 66  hoặc 01 60 43 19 17 (từ 21 giờ tối)
Anh Quảng Từ Lâm Mạnh : lam.manh@neuf.fr

Đt : 01 74 92 55 76 hoặc 06 14 19 38 23

Chương trình sinh hoạt GĐPT:

Phần I

9g30 :                   GĐPT tề tựu tại Chùa
10g – 10g25 :       Tụng Kinh (Nghi thức GĐPT)

                            Chào cờ Đoàn                      
10g30 – 11g45 :   Hoc tiếng Việt

 

11g45 – 12g00 :   Chuẩn bị cơm trưa 
12g – 13g :           Ăn trưa,  chấp tác (phụ dọn dẹp, lau chén và dẹp chén)
13g – 14g :           Nghỉ giải lao (đi dạo  ngoài parc, trò chơi ngoài trời, nếu trời đẹp)

 

14g – 14g45 :       Học Giáo Lý (Thầy & cô Nga)
15g – 15g30 :       Học chuyên môn, gút, morse

                            « Pháp đàm » về bài giảng của Thầy & cô Nga

Phần II
15g30 – 16g30 :   Sinh hoạt GĐPT gồm có

         - Hoc múa
- Học võ (Chú Phát)
- Học làm bánh / nấu ăn chay
- Chơi thể thao
- Tập hát


Sinh hoạt dành riêng cho Phụ Huynh:
- Khí Công  (chú Phát)

 

17g00 :                 Kết dây Thân Ái ,

                            Hoàn mãn

 

 Lịch sinh hoạt GĐPT trong năm 2011:


Chủ Nhật 20.03.2011
Chủ Nhật 03.04.2011
Chủ Nhật 17.04.2011
Chủ Nhật 01.05.2011
Chủ Nhật 15.05.2011
Đại Lễ Phật Đản ngày 15.05.2011
Chủ Nhật 29.05.2011
Chủ Nhật 12.06.2011
Chủ Nhật 26.06.2011
Chủ Nhật 10.07.2011

 

Khóa Học Phật Pháp Âu Châu : 21.07 đến 31.07.2011


Trọn tháng 8: Nghỉ hè

Đại Lễ Vu Lan ngày 21.08.2011

Nhập học và sinh hoạt trở lại :
Chủ Nhật 11.09.2011
Chủ Nhật 25.09.2011
Chủ Nhật 09.10.2011
Chủ Nhật 23.10.2011
Chủ Nhật 06.11.2011
Chủ Nhật 20.11.2011
Chủ Nhật 04.12.2011
Chủ Nhật 18.12.2011

 

 

 

 

 

 

Lich Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang Nam 2011
 
Lich Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang Nam 2011
tên hình
tên hình
tên hình
tên hình
Lich Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang Nam 2011
Lich Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang Nam 2011
Lich Trinh Sinh Hoat Gdpt Kim Quang Nam 2011