Giới thiệu
nh điển hình
Vu Lan 2007003
Cảnh đẹp66
Cảnh đẹp67
Cảnh đẹp68
Cảnh đẹp69
Cảnh đẹp70
Cảnh đẹp71
Cảnh đẹp72
Cảnh đẹp73
Cảnh đẹp74
Cảnh đẹp75
Cảnh đẹp76
Cảnh đẹp77
Cảnh đẹp78
Cảnh đẹp79
Cảnh đẹp80
Cảnh đẹp81
Cảnh đẹp82
Cảnh đẹp83
Cảnh đẹp84
Cảnh đẹp85
Cảnh đẹp86
Cảnh đẹp89
Cảnh đẹp90
Cảnh đẹp91
Cảnh đẹp92
Cảnh đẹp93
Cảnh đẹp94
Cảnh đẹp96
Cảnh đẹp97
Cảnh đẹp98
Cảnh đẹp99
Cảnh đẹp99
Cảnh đẹp100
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
sơn thuỷ hữu tình
TÌM KIẾM
Chùa Kim Quang giới thiệu
Gia đình Phật tử kim quang


Gia Đình Phật Tử Kim Quang

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

 Mục đích của Tổ Chức Gia Đình Phật Tử Áo Lam là Giáo Dục Thanh Thiếu Đồng Niên thành những người Phật Tử chân chính, tự rèn luyện thân tâm mình và giúp mọi người cùng rèn luyện thân tâm, cùng làm điều lợi ích tốt lành cho mọi người, cùng giúp nhau tránh tạo điều xấu.  Và đồng thời cùng góp phần Xây Dựng Xã Hội Lành Mạnh trong tinh thần Phật Giáo. Ngõ hầu giúp tất cả mọi người thoát khổ.


Tổ chức Gia Đình Phật Tử Áo Lam đã có mặt từ Việt Nam ra đến Hải Ngoại nói chung, và Pháp Quốc nói riêng, lịch sử Gia Đình Phật Tử đã hiện hữu đến nay là 70 năm.


Nay, tại chùa Kim Quang, đã có duyên lành nhờ sự phát tâm hoan hỷ của Thầy Minh Định cùng các Huynh Trưởng Diệu Hồng Cam Thị Hằng Nga và Huynh Trưởng Quảng Từ Lâm Mạnh và các Phụ Huynh có tâm thành, không quản ngại khó nhọc, đã thành lập được Ban Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Kim Quang, và nay đã được Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Pháp Quốc ra Quyết Định Công Nhận vào hàng ngũ Tổ Chức Gia Đình Phật Tử truyền thống.

 

Điểm đáng nhắc nhở là muốn hướng dẫn các trẻ thành những người Phật Tử chân chính không dễ dàng, mà Ban Huynh Trưởng đã phải dùng nhiều phương tiện để khuyến hóa các trẻ. Vì các trẻ thích động, nên Tổ Chức GĐPT đã chế ra các trò chơi Phật Hóa, tức là chơi …nhưng học, nghĩa là Học Phật Pháp trong trò chơi, trong các Bài Ca v.v… Chơi mà Học …và Học  trong Trò Chơi …


Thêm điều nữa, hiện nay tại Pháp Quốc, để các trẻ không quên tiếng Mẹ đẻ, vì tiếng Việt còn thì nước Việt Nam còn ! Bởi vậy, GĐPT Kim Quang có dạy Việt Ngữ từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 12 và lớp  luyện thi  Việt Ngữ Tú Tài. Ngoài ra, các trẻ được học Tụng Kinh, chuông mõ, Luật GĐPT ….


Chắc hẳn các trẻ thích động nên không thể tránh được sự ồn ào, bởi vậy Quý Thầy Cô và Quý  Huynh Trưởng phát tâm Đại Từ Bi phục vụ chúng sanh làm điều lành thì đều hoan hỷ chấp nhận sự ồn ào của các trẻ đế có phương tiện giúp các trẻ học hỏi Phật Pháp từ tấm bé, vì nếu chờ đến tuổi già mới học tập thì sẽ khó sửa chữa tâm tánh mình.

 

Chí nguyện của các Huynh Trưởng là : Nhất tâm phục vụ chúng sanh làm điều lành , tránh tạo điều xấu là cúng dàng Chư Phật chân thành nhất !

Rất mong sự tiếp giúp của quý Đạo Hữu, và mong quý Phụ Huynh khuyến khích giúp đỡ phương tiện cho các trẻ đến sinh hoạt trong GĐPT Kim Quang ! Công đức của quý vị sẽ lớn lao vô biên !

Chúng tôi, Ban Huynh Trưởng GĐPT Kim Quang xin thông báo đến Quý Vị lịch trình sinh hoạt của GĐPT Kim Quang như sau :

 

Tháng 07/2009 : ngày 11 và 12/07 : Tu Dưỡng tại chùa Kim Quang

Thứ Bảy 18/07 : Picnique tại Parc Créteil cùng GĐPT Linh Sơn

Tháng 08/2009 : Tham dự Khóa Học Phật Pháp Âu Châu tổ chức tại Bỉ, từ ngày 06/08 đến 16/08/2009. ***Lệ phí như sau :

Đoàn Viên GĐPT :  Thanh và Thiếu (các anh chị em GĐPT từ 13 tuổi trở lên đến 80 tuổi):100 Euro/ng

Oanh Vũ (các trẻ nhỏ từ 12 tuổi trở xuống) : 40 Euro/ trẻ

 Quý Đạo Hữu : 130 Euro/ người

****Xe Car Khứ Hồi Paris/Belgique : 80 Euro / người lớn và trẻ em đồng giá

Tháng 09/2009 : Chủ Nhật ngày 06/09/2009 sinh hoạt tại chùa Kim Quang từ 14 giờ 30 đến 17 giờ

Chủ Nhật ngày 20/09/2009 (như trên)

Tháng 10/2009 : Chủ Nhật ngày 04/10/2009 (như trên)

Chủ Nhật ngày  18/10/2009 (như trên)

Tháng 11/2009 : Chủ Nhật ngày 01/11/2009 (như trên)

Chủ Nhật ngày 15/11/2009 (như trên)

Tháng 12/2009 : Chủ Nhật ngày 06/12/2009 (như trên)

Chủ Nhật ngày 20/12/2009 (như trên)


Quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ
 :

Gia trưởng : Huynh Trưởng Diệu Hồng Cam thị Hằng Nga : 01 60 43 19 17 – 06 17 95 11 66

Liên Đoàn Trưởng Nam : Quảng Từ Lâm Mạnh : 01 74 92 55 76

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát


tên hình
tên hình
tên hình
tên hình