Danh sách hình ảnh
TÌM KIẾM
Hình ảnh chùa Kim Quang
Lễ Phật Đản 2024
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Và Giỗ Sư Cụ 2024
Lễ Thượng Nguyên 2024
Tết Giáp Thìn 2024
Lễ Vía Phật A Di Đà 2023
Lễ Dâng Y Và Cầu Siêu 26/11/2023
Lễ Dâng Y Kathina 2023
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 29/10/2023
Trung Thu 2023
Lễ Vu Lan 2023
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 06/08/2023
Lễ Giố Tưởng Niệm Cố HT Tuyên Hoá Lần Thứ 28 - 2023
Lễ Phật Đản 2023
Hành Hương Nhật Bản 05/2023
Lễ Tưởng Niệm Cố H.T Thích Trung Quán Lần Thứ 20 ngày 19/03/2023
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 12/03/2023
Lễ Thượng Nguyên 2023
Tết Quý Mão 2023
Lễ Vía Phật Thành Đạo 01/2023
Lễ Dâng Y và Cầu Siêu 13/11/2022
Lễ Dâng Y Kathina 2022
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 09/10/2022
Trung Thu 2022
Lễ Tiểu Tường Cố Ni Sư Thích Nữ Đàm Hải 11/09/2022
Lễ Vu Lan Chùa Kỳ Viên 2022
Lễ Vu Lan 2022
Tưởng Niệm Cố HT Tuyên Hoá Viên Tịch Lần Thứ 27
Lễ Phật Đản PG Nam Tông 2022
Lễ Phật Đản 2022
Bữa Cơm Ủng Hộ Dân Ukraine 10/04/2022
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 20/03/2022
Lễ Thượng Nguyên 2022
Tết Nhâm Dần 2022
Lễ Vía Phật Di Đà 2021
Lễ Dâng Y Kathina 2021
Lễ Chung Thất cố Ni Sư Thích Nữ Đàm Hải 31/10/2021
Trang: