Danh sách hình ảnh
TÌM KIẾM
Hình ảnh chùa Kim Quang
Lễ Vu Lan 2020
Lễ Thượng Nguyên 2020
Chùa Phổ Hiền thọ bát tu tập 01-02/02/2020
Tết Canh Tý 2020
Hội thảo các tôn giáo với chủ đề Cầu Nguyện và Thiền 12/01/2020
Lễ Vía Phật A Di Đà 2019
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 20/10/2019
Lễ Dâng Y Khathina Chùa Kỳ Viên 13/10/2019
Trung Thu 2019
Hành Hương Tứ Đại Danh Sơn 09/2019
Lễ Vu Lan 2019
Khoá tu học Phật Pháp Âu Châu lần thứ 31 - 2019
Thọ Bát & Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 20-21/07/2019
Phái đoàn Vạn Phật Thành ghé thăm 03/07/2019
Khoá tu Thọ Bát 22/06-23/06/2019
Lễ Phật Đản 2019
Lễ Phật Đản 2019 Chùa Thảo Đường Matxcơva
Trở lại Úc 04/2019
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 24/03/2019
Khoá tu Thọ Bát Chùa Bảo Đức 09-10/03/2019
Lễ Thượng Nguyên 2019
Tết Kỷ Hợi 2019
Lễ Vía Phật Di Đà 23/12/2018
Hành Hương Ấn Độ 2018
Lễ Khathina dâng y 04/11/2018
Lễ Vía Bồ Tát Quán Âm 28/10/2018
Trung Thu 2018
Lễ Vu Lan 2018
Tham quan Luân Đôn Anh Quốc 13-15/07/2018
Lễ Phật Đản 2018
Lễ kỷ niệm 40 Chùa Viên Giác và khoá tu 18-21/05/2018
Lễ Thượng Nguyên 2018
Tết Mậu Tuất 2018
Lễ Vía Phật A Di Đà 07/01/2018
Trở lại Mỹ tháng 11/2017
Khoá tu học ngày 12/11/2017 tại Dusseldorf
Trang: