Danh sách hình ảnh
TÌM KIẾM
Hình ảnh chùa Kim Quang
Lễ Phật Đản 2022
Bữa Cơm Ủng Hộ Dân Ukraine 10/04/2022
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 20/03/2022
Lễ Thượng Nguyên 2022
Tết Nhâm Dần 2022
Lễ Vía Phật Di Đà 2021
Lễ Dâng Y Kathina 2021
Lễ Chung Thất cố Ni Sư Thích Nữ Đàm Hải 31/10/2021
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 17/10/2021
Hình Ảnh Tang Lễ Cố Ni Sư Đàm Hải 16-17/09/2021
Lễ Vu Lan 2021
Lễ Thượng Thọ Sư Bác Pháp Hạnh 08/08/2021
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 25/07/2021
Lễ Phật Đản 2021
Lễ Thượng Nguyên 2021
Tết Tân Sửu 2021
Lễ Phật Thành Đạo 17/01/2021
Lễ Vu Lan 2020
Lễ Thượng Nguyên 2020
Chùa Phổ Hiền thọ bát tu tập 01-02/02/2020
Tết Canh Tý 2020
Hội thảo các tôn giáo với chủ đề Cầu Nguyện và Thiền 12/01/2020
Lễ Vía Phật A Di Đà 2019
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 20/10/2019
Lễ Dâng Y Khathina Chùa Kỳ Viên 13/10/2019
Trung Thu 2019
Hành Hương Tứ Đại Danh Sơn 09/2019
Lễ Vu Lan 2019
Khoá tu học Phật Pháp Âu Châu lần thứ 31 - 2019
Thọ Bát & Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 20-21/07/2019
Phái đoàn Vạn Phật Thành ghé thăm 03/07/2019
Khoá tu Thọ Bát 22/06-23/06/2019
Lễ Phật Đản 2019
Lễ Phật Đản 2019 Chùa Thảo Đường Matxcơva
Trở lại Úc 04/2019
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 24/03/2019
Trang: