Danh sách hình ảnh
TÌM KIẾM
Hình ảnh chùa Kim Quang
Hành Hương Nhật Bản 05/2023
Lễ Tưởng Niệm Cố H.T Thích Trung Quán Lần Thứ 20 ngày 19/03/2023
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 12/03/2023
Lễ Thượng Nguyên 2023
Tết Quý Mão 2023
Lễ Vía Phật Thành Đạo 01/2023
Lễ Dâng Y và Cầu Siêu 13/11/2022
Lễ Dâng Y Kathina 2022
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 09/10/2022
Trung Thu 2022
Lễ Tiểu Tường Cố Ni Sư Thích Nữ Đàm Hải 11/09/2022
Lễ Vu Lan Chùa Kỳ Viên 2022
Lễ Vu Lan 2022
Tưởng Niệm Cố HT Tuyên Hoá Viên Tịch Lần Thứ 27
Lễ Phật Đản PG Nam Tông 2022
Lễ Phật Đản 2022
Bữa Cơm Ủng Hộ Dân Ukraine 10/04/2022
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 20/03/2022
Lễ Thượng Nguyên 2022
Tết Nhâm Dần 2022
Lễ Vía Phật Di Đà 2021
Lễ Dâng Y Kathina 2021
Lễ Chung Thất cố Ni Sư Thích Nữ Đàm Hải 31/10/2021
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 17/10/2021
Hình Ảnh Tang Lễ Cố Ni Sư Đàm Hải 16-17/09/2021
Lễ Vu Lan 2021
Lễ Thượng Thọ Sư Bác Pháp Hạnh 08/08/2021
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 25/07/2021
Lễ Phật Đản 2021
Lễ Thượng Nguyên 2021
Tết Tân Sửu 2021
Lễ Phật Thành Đạo 17/01/2021
Lễ Vu Lan 2020
Lễ Thượng Nguyên 2020
Chùa Phổ Hiền thọ bát tu tập 01-02/02/2020
Tết Canh Tý 2020
Trang: