Danh sách hình ảnh
TÌM KIẾM
Hình ảnh chùa Kim Quang
Hình Lễ Thượng Nguyên 2011
Hình Chùa Từ Ân Cung Nghinh Xá Lợi Ngày 8-10/10/2010
Phật Đản 2012 Chùa Hoa Nghiêm Grenoble Và Ghé La Mã
Hình Trung Thu 2011
Hình Cung Nghinh Xá Lợi Phật 10/2011
Hình Lễ Dâng Y Chùa Kỳ Viên 2011
Hình Tết Trung Thu 2010
Hình Lễ Vu Lan 2010
Hình Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập 04/07/2010
Hình Lễ Phật Đản 2010
Hình Lễ Thượng Nguyên 2010
Hình Lễ Khánh Tạ Bảo Tháp Cố H.T Thích Trung Quán 25-27/09/2009
Hình Lễ Vu Lan 13/09/2009
Hình Đức Đạt Lai La Ma Đến Pháp 2009
Hình Phật Đản 2009
Lễ Thượng Nguyên 2009
Hình Hành Hương Ấn Độ Và Tích Lan 11/2008
Hình Lễ Vu Lan 2008
Hình Lễ An Vị Phật 13/07/2008
Hình Đại Lễ Phật Đản 2008
Hình Tết 2008
Hình Lễ Vu Lan 2007
Hình Lễ Phật Đản 2007
Hành Hương Tứ Đại Danh Sơn TQ & Tây Tạng 2007
Hình Tu Học Và Thọ Bát Ở Đức 2007
Hành Hương Tứ Đại Danh Sơn TQ 2005
Hình Vía Di Đà 2005
Hình Tết 2005
Hình Hành Hương Ấn Độ 2000
Các GĐPT Paris Lễ Phật Chúc Tết Đầu Năm
Hình Tang Lễ Cố H.T Thích Trung Quán
Hình Lễ Tiểu Tường Cố H.T Thích Trung Quán
Hình Xá Lợi Cố H.T Thích Trung Quán
Xá Lợi Cố H.T Tuyên Hoá
Hình Cố H.T Tuyên Hoá
Sơn Thuỷ Hữu Tình
Trang: