Danh sách hình ảnh
TÌM KIẾM
Hình ảnh chùa Kim Quang
Tết 2017
Lễ Vía Phật Di Đà ngày 18/12/2016
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm chủ nhật 23/10/2016
Lễ Vía B.T Quán Thế Âm chủ nhật 09/10/2016 tại Quán Âm Hạnh Nguyện
Lễ bên Phật Giáo Nam Tông
Trung Thu 2016
Lễ Vu Lan 2016
Hình Lễ Phật Đản 2016
Ngày tu học 26/06/2016 ở Dusseldort Đức
Hình Lễ Thượng Nguyên 2016
Hình Tết 2016
Hình Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 01/11/2015 và các Chùa khác
Hình chuyến đi Úc 25/11-14/12/2015
Hình tu học ngày 25/10/2015 ở Dusseldorf-Đức quốc
Hình Trung Thu 2015
Hình Vu Lan 2015
Hình Phật Đản 2015
Hình ngày 25/05/2015
Một chuyến về thăm quê
Hình Tết 2015
Hình Hành Hương Ấn Độ 11/2014
Hình Sư Tây Tạng thuyết giảng và làm lễ giải trừ nghiệp chướng 25-26/10/2014
Hình Lễ Vu Lan 2014
trung thu 2014
hình Từ Thiện 2014 - 01
hình Từ Thiện 2014 - 02
hình Lễ Vía Bồ Tát Quán Âm 2014
Phật Đản 2014 ở quốc hội Âu Châu
Hình Tết 2013
Các GĐPT và các Phật tử vùng Paris lễ Phật đầu năm 2014
Lễ Phật Đản 2013
Hình lễ Vu Lan 2013
Hình Tết Giáp Ngọ 2014
Hình Lễ Phật Đản 2012
Lễ Thượng Nguyên 2014
Hình Lễ Phật Đản 2014
Trang: