Danh sách hình ảnh
TÌM KIẾM
Hình ảnh chùa Kim Quang
Lễ Khathina dâng y 04/11/2018
Lễ Vía Bồ Tát Quán Âm 28/10/2018
Trung Thu 2018
Lễ Vu Lan 2018
Tham quan Luân Đôn Anh Quốc 13-15/07/2018
Lễ Phật Đản 2018
Lễ kỷ niệm 40 Chùa Viên Giác và khoá tu 18-21/05/2018
Lễ Thượng Nguyên 2018
Tết Mậu Tuất 2018
Lễ Vía Phật A Di Đà 07/01/2018
Trở lại Mỹ tháng 11/2017
Khoá tu học ngày 12/11/2017 tại Dusseldorf
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm chủ nhật 05/11/2017
Lễ bên Phật Giáo Nam Tông 10/2017
Trung Thu 2017
Lễ Vu Lan 2017
Tham quan thắng cảnh Mont Saint Michel ngày 24/06/2017
Lễ đó đây 05-06/2017
Lễ Phật Đản 2017
Hình từ thiện miền Trung và Biển Hồ 03-04/2017
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 19/03/2017
Lễ Thượng Nguyên 2017
Tết 2017
Lễ Vía Phật Di Đà ngày 18/12/2016
Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm chủ nhật 23/10/2016
Lễ Vía B.T Quán Thế Âm chủ nhật 09/10/2016 tại Quán Âm Hạnh Nguyện
Lễ bên Phật Giáo Nam Tông
Trung Thu 2016
Lễ Vu Lan 2016
Hình Lễ Phật Đản 2016
Ngày tu học 26/06/2016 ở Dusseldort Đức
Hình Lễ Thượng Nguyên 2016
Hình Tết 2016
Hình Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 01/11/2015 và các Chùa khác
Hình chuyến đi Úc 25/11-14/12/2015
Hình tu học ngày 25/10/2015 ở Dusseldorf-Đức quốc
Trang: