Danh sách hình ảnh
TÌM KIẾM
Hình ảnh chùa Kim Quang
Hình Trung Thu 2015
Hình Vu Lan 2015
Hình Phật Đản 2015
Hình ngày 25/05/2015
Một chuyến về thăm quê
Hình Tết 2015
Hình Hành Hương Ấn Độ 11/2014
Hình Sư Tây Tạng thuyết giảng và làm lễ giải trừ nghiệp chướng 25-26/10/2014
Hình Lễ Vu Lan 2014
trung thu 2014
hình Từ Thiện 2014 - 01
hình Từ Thiện 2014 - 02
hình Lễ Vía Bồ Tát Quán Âm 2014
Phật Đản 2014 ở quốc hội Âu Châu
Hình Tết 2013
Các GĐPT và các Phật tử vùng Paris lễ Phật đầu năm 2014
Lễ Phật Đản 2013
Hình lễ Vu Lan 2013
Hình Tết Giáp Ngọ 2014
Hình Lễ Phật Đản 2012
Lễ Thượng Nguyên 2014
Hình Lễ Phật Đản 2014
Từ Thiện 2013
Lễ Thượng Nguyên 2013
Hình Lễ Vu Lan 2011
Hình Trung Thu 2013
Hình Lễ Vía Bồ Tát Quán Âm 2013
Hình Lễ Thượng Nguyên 2012
Lễ Vu Lan 2012
Trung Thu 2012
Hành Hương Thái Miến Miên 2012
Thăm Các Chùa Ở Anh Quốc Hè 2012
Hình Tết 2012
Hình Tết 2011
Hình Phật Đản 2011
Hình Lễ Vu Lan Chùa Từ Ân 2011 Ghé Genève Và Mont Blanc
Trang: