Danh sách hình ảnh
TÌM KIẾM
Hình ảnh chùa Kim Quang
Từ Thiện 2013
Lễ Thượng Nguyên 2013
Hình Lễ Vu Lan 2011
Hình Trung Thu 2013
Hình Lễ Vía Bồ Tát Quán Âm 2013
Hình Lễ Thượng Nguyên 2012
Lễ Vu Lan 2012
Trung Thu 2012
Hành Hương Thái Miến Miên 2012
Thăm Các Chùa Ở Anh Quốc Hè 2012
Hình Tết 2012
Hình Tết 2011
Hình Phật Đản 2011
Hình Lễ Vu Lan Chùa Từ Ân 2011 Ghé Genève Và Mont Blanc
Hình Lễ Thượng Nguyên 2011
Hình Chùa Từ Ân Cung Nghinh Xá Lợi Ngày 8-10/10/2010
Phật Đản 2012 Chùa Hoa Nghiêm Grenoble Và Ghé La Mã
Hình Trung Thu 2011
Hình Cung Nghinh Xá Lợi Phật 10/2011
Hình Lễ Dâng Y Chùa Kỳ Viên 2011
Hình Tết Trung Thu 2010
Hình Lễ Vu Lan 2010
Hình Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập 04/07/2010
Hình Lễ Phật Đản 2010
Hình Lễ Thượng Nguyên 2010
Hình Lễ Khánh Tạ Bảo Tháp Cố H.T Thích Trung Quán 25-27/09/2009
Hình Lễ Vu Lan 13/09/2009
Hình Đức Đạt Lai La Ma Đến Pháp 2009
Hình Phật Đản 2009
Lễ Thượng Nguyên 2009
Hình Hành Hương Ấn Độ Và Tích Lan 11/2008
Hình Lễ Vu Lan 2008
Hình Lễ An Vị Phật 13/07/2008
Hình Đại Lễ Phật Đản 2008
Hình Tết 2008
Hình Lễ Vu Lan 2007
Trang: