Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
__________________________
Chùa Kim Quang ngày 09/05/2024
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 

Kính thưa quý vị đạo hữu Phật tử xa gần !
 

Tổ Quy Sơn có dạy:
 
« Ơn cha mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng ta,
Ơn Thầy Tổ đã trưởng dưỡng thành giới châu huệ mạng ».
 
Để tưởng niệm công đức cao dày của cố Hoà Thượng thượng Tuyên hạ Hoá, nguyên viện chủ phương trượng khai sơn sáng lập Vạn Phật Thánh Thành tại Mỹ Quốc, được truyền thừa từ Hoà Thượng Hư Vân, làm Tổ thứ 9 thuộc dòng Quy Ngưỡng, một bậc chân tu khả kính, đã trọn đời hiến dâng sự nghiệp cho lý tưởng Phật pháp và hoá độ chúng sinh khắp nơi trên thế giới, cuộc đời Ngài là tấm gương sáng ngời đạo hạnh và uyên thâm giáo điển. Mặc dù thời gian có biến đổi, không gian có xoay vần, nhưng hình ảnh của Ngài vẫn in đậm trong tâm tư ký ức của mỗi người con Phật. Thật là :
 
« Đèn dẫu tắt nhưng một thời toả sáng
Người không còn nhưng một thuở đạo lưu danh ».
 
Năm nay nhân lần tưởng niệm ngày Hoà Thượng vào Niết Bàn lần thứ 28 của Ngài, hàng môn nhân tứ chúng đệ tử Chùa Kim Quang, long trọng tổ chức lễ tưởng niệm, cũng như thể hiện lòng tri ân báo ân của người con Phật, đối với bậc Thầy tôn kính trong muôn một. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị Phật tử bớt chút thời giờ về tham dự buổi lễ vào ngày Chủ Nhật 16/06/2024 (nhằm ngày 11/05 ÂL).

Chương trình như sau:

09 h 00 : Phật tử tề tựu.
10 h 00 : Khoá lễ tụng Kinh A Di Đà.
11 h 00 : Khai thị sơ lược về cố H.T Tuyên Hoá.
11 h 45 : Truy tiến Tôn Sư.
12 h 00 : Cúng hương linh.
12 h 20 : Thọ trai.
14 h 00 : Thí thực.
16 h 00 : Hoàn mãn.

 
Sự hiện diện của quý vị góp phần cho buổi lễ được trang nghiêm và thành tựu, cũng như nói lên tấm lòng tôn kính đối với cố Hoà Thượng.
 

Trân trọng kính mời

Trụ trì Chùa Kim Quang


Tỳ Kheo Thích Minh Định - Hằng Lý