Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Danh sách Phật tử tình nguyện đóng góp qủy từ thiện chùa Kim Quang 2013Tải về xem Danh sách Phật tử tình nguyện đóng góp qủy từ thiện chùa Kim Quang 2013 Họ và tên Pháp danh Sư cô Đàm Như Sư cô Đàm Liên Lê Kim Hoàng Diệu Khánh Nguyễn Thị Thanh Hồng Giác Vân Ngô Thị Khánh Linh Diệu Chung Nguyễn Hửu Phước Giác Đức Lưu Thị Hiếu Giác Thảo Trần Thị Mai Diệu Hoa Diệp Văn Thọ Minh Thọ Trần Thị Ngọc Hương Liên Thanh Nguyễn Văn Tho Giác Luân Đỗ Đẩu Đức Chính Hoa Thuỷ Tiên Diệu Nguyên Trần Thị Xuân Đồng Thu Vũ Thị Lan Thanh Nhàn Đỗ Thị Uỹnh Diệu Nguyện Huỳnh Thị Vân Bùi Văn Thiện Thiện Pháp Dương Thanh Tùng Giác Lâm Văn Thị Tân Giác Xuân Văn Thị Hồng Cúc Diệu An Văn Đinh Đồng Giác Đạo Nguyễn Sửu Bổn Thành Nguyễn Thị Mỹ Dung Bổn Diệu Lý Tú Hà Diệu Hải Võ Minh Phương Thân Nhẫn Chú Giác Lộc & Giác Liên Đỗ Lương Ngọc Hoa Minh Maskine Fatma Giác Hạnh Nguyển Thị Thu Nguyệt Nguyên Bửu Thái văn Thừa Minh Hồng Diệp Thị Thới Liên Thảo Đỗ Thị Huẩn Bổn Liễu Nelet Caroline Giác Ngọc Trần Thị Kim Trang Giác Nghiêm Nguyễn Bybyel Diệu Ứng Nguyễn Bá Sử/ cô Giác Huyền Lâm Thanh Trúc Lefranc Kim Chi Tinh Tâm Thuần Nguyễn Hồng Ni Đặng hữu Phát Thiện Đức Phan Thị Ngọc Anh Hồng Hiếu Cô Lâm & Cô Thuý & Cô Liên Phạm Thị Hồng Phước Diệu Đức Nguyễn Thị Thanh Thanh Niệm Bảo Ân Chú Giác Tạng & Cô Giác Trì Nguyễn Thị Hạnh Chú Giác Trì & Cô Giác Huệ Viên Thị Tố Hoa Lê Hồng Thu Mỹ Ngộ Nguyễn Thị Nhiều Như Lộc Phạm Thị Minh Thanh Minh Nguyên Phạm Thanh Tú Giác Xinh Tần Tố Nga Diệu Lý tên hìnhtên hìnhtên hìnhtên hình Về đầu trang...