Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Nội dung đang cập nhật Tải về xem NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính thưa Thầy Trụ Trì , Sư Cô Đàm Như và quý Phật Tử Hội Từ Thiện Chùa Kim Quang ở Pháp. Trong năm vừa qua được sự cho phép của Thầy , Sư Cô Đàm Như và quý Phật Tử trong Hội Từ Thiện của Chùa Kim Quang đóng góp tịnh tài gởi về Việt Nam tạo điều kiện cho con trong các chương trình xã hội như : xây dựng nhà Tình Thương giúp người nghèo có nhà ở ổn định cuộc sống , xây cầu nông thôn , xóa cầu khỉ để nhân dân và con em học sinh đi lại thuận tiện đở nguy hiễm cho trẻ em và người lớn tuổi qua lại hằng ngày , khoan giếng nước để có được nguồn nước sạch cho cuộc sống phòng tránh được các bệnh dể phát sinh nhất là phụ nữ . Vì nơi đây là vùng kinh tế mới rừng Tràm của Huyện Giang Thành nên người dân sống trên các tuyến kinh nhà nước cho sáng múc để rửa phèn cho đất và đường giao thôn nông thôn không thuận tiện đi lại , nên trẻ em học sinh , phụ nữ và người lớn tuổi qua lại rất nguy hiễm trên những cây cầu như thế và nguồn nước thì bị nhiễm phèn và mặm quanh năm và đặc biệt có những nơi khoan giếng mà không có mạch nước vì ảnh hưỡng núi ngầm của vùng đất Hà Tiên , ở đây dân còn cần rất nhiều giếng khoan và con cũng cần sự quan tâm của Thầy . quý Sư Cô và Phật Tử trong Hội giúp thêm nguồn giếng khoan , vì gần tới mùa mưa thì nước phèn càng nặng và họ không có phương tiện gì để chứa nước mưa cả Hôm nay thì chương trình hổ trợ 50 căn nhà tình thương mà Hội Từ Thiện ở chùa Kim Qung giúp cho người dân nơi đây đã hoàn thành đưa vào cho dân sử dụng , tất cả hình ảnh và thư cảm tạ con gởi qua Phật Tử Diệu Tường nhờ chuyễn qua Sư Cô Đàm Như rồi . Đại diện dân nghèo của Huyện Giang Thành con xin tri ân Thầy , Sư Cô Đàm Như và Qúy Phật Tử Hội Từ Thiện Chùa Kim Quang và Phật Tử ở Mỹ giúp con hoàn thành chương trình Từ Thiện xã hội và giúp chùa Giang Thành 40.000.000 $ để xây cất nhà may tạo việc làm cho Phụ Nữ tại địa phương . Kính Nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ Thầy , quý Sư Cô và Phật Tử Thân Tâm Thường An Lạc , Phật Đạo chóng viên thành NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT TN: Huyền Thanh Cập nhật nội dung tại đây tên hìnhtên hìnhtên hìnhtên hình Về đầu trang...
Danh sách quý Phật tử đóng góp quỹ từ thiện năm 2011 Tải về xem Danh sách quý Phật tử tình nguyện đóng góp quỹ từ thiện chùa Kim Quang năm 2011 Họ và tênPháp danh Sư cô Đàm Như Sư cô Đàm Liên Bùi Văn ThiệnThiện Pháp Chú Giác Lộc & Giác Liên Đặng Bảo Vi Đặng Hữu PhátThiện Đức Diệp Thị ThớiLiên Thảo Diệp Văn ThọMinh Thọ Đỗ Đẩu Đức Chính Đỗ Thị HuẩnBổn Liễu Đỗ Thị UỹnhDiệu Nguyện Dương Thanh TùngGiác Lâm GinetteGiác Nguyện Huỳnh Thị Vân Lê Clément ChâuHữu Đức Lê Kim HoàngDiệu Khánh Lê Thị Hà Lefranc Kim ChiTinh Tâm Thuần Lưu Thị HiếuGiác Thảo Lý Tú HàDiệu Hải Maskine FatmaGiác Hạnh Nelet Jean Pierre Định Ngô Thị Khánh LinhDiệu Chung Nguyễn BybyelDiệu Ứng Nguyễn Hửu PhướcGiác Đức Nguyễn SửuBổn Thành Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Mỹ DungBổn Diệu Nguyễn Thị Thanh HồngGiác Vân Nguyển Thị Thu NguyệtNguyên Bửu Nguyễn Thị Tuất Nguyễn Văn ThoGiác Luân Phạm Tấn Phát Thái văn ThừaMinh Hồng Trần Thị GấmTâm Thiện Kiên Trần Thị MaiDiệu Hoa Trần Thị Ngọc HươngLiên Thanh Trần Thị Thu HồngDiệu Liên Trần Thị XuânĐồng Thu Văn Đinh ĐồngGiác Đạo Văn Thị Hồng CúcDiệu An Văn Thị TânGiác Xuân Vũ Thị LanThanh Nhàn Bùi Vỉnh LộcChúc Phước Cô LiLi Đặng Vũ Lợi Đinh Thị Ngọc BíchGiác Thủy Gia đình chị Giác Dung Hoàng Thị ThuGiác Ngân Nguyễn Christophe Nguyễn Clémence Nguyễn MarlèneGiác Thái Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Thị LanDiệu Ngọc Nguyễn Thị NhiềuNhư Lộc Nguyễn Thị Sương Nguyễn Thị Thục 64t Nguyễn Thị Vân 72t Phạm Hồng PhướcDiệu Đức Thái Thùy Vỉ Văn Thị Hồng NhungDiệu Tường Văn Thị Lệ Văn Thị MùiDiệu Hương Võ Thị Thôi Giác Hảo tên hìnhtên hìnhtên hìnhtên hình Về đầu trang...
Từ thiện năm 2012Tải về xem Danh sách Phật tử tình nguyện đóng góp qủy từ thiện chùa Kim Quang 2012 Họ và tênPháp danh 1Sư cô Đàm Như 2Sư cô Đàm Liên 3Lê Kim HoàngDiệu Khánh 4Nguyễn Thị Thanh HồngGiác Vân 5Ngô Thị Khánh LinhDiệu Chung 6Nguyễn Hửu PhướcGiác Đức 7Lưu Thị HiếuGiác Thảo 8Trần Thị MaiDiệu Hoa 9Diệp Văn ThọMinh Thọ 10Trần Thị Ngọc HươngLiên Thanh 11Nguyễn Văn ThoGiác Luân 12Phạm Tấn Phát 13Trần Thị XuânĐồng Thu 14Vũ Thị LanThanh Nhàn 15Đỗ Thị UỹnhDiệu Nguyện 16Huỳnh Thị Vân 17Bùi Văn ThiệnThiện Pháp 18Dương Thanh TùngGiác Lâm 19Văn Thị TânGiác Xuân 20Văn Thị Hồng CúcDiệu An 21Văn Đinh ĐồngGiác Đạo 22Nguyễn SửuBổn Thành 23Nguyễn Thị Mỹ DungBổn Diệu 24Lý Tú HàDiệu Hải 25GinetteGiác Nguyện 26Chú Giác Lộc & Giác Liên 27Đỗ Đẩu Đức Chính 28Maskine FatmaGiác Hạnh 29Nguyển Thị Thu NguyệtNguyên Bửu 30Thái văn ThừaMinh Hồng 31Diệp Thị ThớiLiên Thảo 32Đỗ Thị HuẩnBổn Liễu 33Nelet CarolineGiác Ngọc 34Trần Thị Kim TrangGiác Nghiêm 35Nguyễn BybyelDiệu Ứng 36Nguyễn Bá Sử 37Lâm Thanh Trúc 38Lefranc Kim ChiTinh Tâm Thuần 39Nguyễn Hồng Ni 40Đặng hữu PhátThiện Đức 41Phan Thị Ánh TuyếtHồng Hiếu 42Cô Lâm & Cô Thuý & Cô Liên 43Chú Giác Tạng & Cô Giác Trì 44Chú Giác Trí & Cô Giác Huệ 45Lê Hồng ThuMỹ Ngộ 46Nguyễn Thị Nhiều 47Hoa Thuỷ TiênDiệu Nguyên 48 49 50 51 Cập nhật nội dung tại đây tên hìnhtên hìnhtên hìnhtên hình Về đầu trang...
Mến gởi Sư em Đàm NhưTải về xem Mến gởi Sư em Đàm Như. Hai cây cầu hoàn thành xong , nhân dân qua lại rất thuận tiên chị chụp vài tấm hình , gởi thư cảm tạ của chính quyền Huyện Giang Thành và phiếu công đức Chùa Giang Thành . Thay mặt nhân dân vùng kinh tế mới . Sư Chị tri ân sư em Đàm Như , Hội Từ Thiện chùa Kim Quang và gia đình Phật Tử Viên Thị Hồ Hòa , nguyện hồi hướng công đức lành đến gia đình quý phật Tử , và nguyện Hồng ân Tam Bảo gia hộ quý vị : Luôn sống bình an trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật , và hồi hướng công đức về hương linh cụ ông Viên Văn Nghi sớm được vãng sanh nơi miền lạc quốc NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Thích Nữ Thanh Huyền tên hìnhtên hìnhtên hìnhtên hình Về đầu trang...