Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Nội dung đang cập nhật Tải về xem Chùa/Pagode Kim Quang - 75 Allée Circulaire - 93600 Aulnay Sous Bois-France - Tel./Fax : 01.48.69.01.24 e-mai : kimquangtu@hotmail.com - website : chuakimquang.com _______________________ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chùa Kim Quang ngày 15/05/2010 Kính gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, kể từ khi thành lập Chùa Kim Quang. Từ đó đến nay, Chùa vẫn luôn phát triển không ngừng, đều nhờ sự phát tâm cúng dường hỗ trợ của chư Tôn Ðức, và tất cả Quý Vị Phật tử xa gần, góp phần vào công cuộc hoằng pháp lợi sinh, mang lại lợi...