Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Bữa cơm trùng tu chủ nhật 05/07/2009Tải về xem Chùa/Pagode Kim Quang 75, Allée Circulaire 93600 Aulnay Sous Bois Tel./Fax: 01.48.69.01.24 - e-mail: kimquangtu@hotmail.com - website: chuakimquang.com __________________________________________ Bữa cơm Trùng Tu Chùa Kim Quang ngày 5/06/2009 Kính gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử Vào ngày chủ nhật ngày 05/07/2009 sắp tới, Chùa Kim Quang sẽ tổ chức một Bữa Cơm Trùng Tu, để gây quỹ trùng tu chùa. Các vị cũng đã thấy đó, từ năm ngoái đến nay vẫn liên tục trùng tu, cũng nhờ Quý Vị Phật tử xa gần phát tâm cúng dường ủng hộ, mà ngôi Chùa ngày...