Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009
Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009 Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009
Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009
Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009 Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009
Bữa cơm trùng tu chủ nhật 05/07/2009
Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009
Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009
Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009


Chùa/Pagode Kim Quang
75, Allée Circulaire 93600 Aulnay Sous Bois

Tel./Fax: 01.48.69.01.24 - e-mail: kimquangtu@hotmail.com
 website: chuakimquang.com

__________________________________________

 

Bữa cơm Trùng Tu

 

Chùa Kim Quang ngày 5/06/2009

Kính gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử

 

Vào ngày chủ nhật ngày 05/07/2009 sắp tới, Chùa Kim Quang sẽ tổ chức một Bữa Cơm Trùng Tu, để gây quỹ trùng tu chùa.

 

Các vị cũng đã thấy đó, từ năm ngoái đến nay vẫn liên tục trùng tu, cũng nhờ Quý Vị Phật tử xa gần phát tâm cúng dường ủng hộ, mà ngôi Chùa ngày càng trang nghiêm hơn, đặc biệt phải kể đến những anh em làm công quả, góp phần không nhỏ vào việc trùng tu Chùa, công đức vô lượng vô biên.


Sắp tới đây Chùa sẽ gắn hệ thống sưỡi Gaz ở Chánh Điện, Trai Đường, nhà bếp .v.v... và nhiều việc phải làm, nên Chùa tổ chức một Bữa Cơm Trùng Tu để gây quỹ trùng tu Chùa (Bữa cơm miễn phí, tuỳ hỉ sự phát tâm cúng dường ủng hộ).

 

Chương trình như sau :

 

09 h 30 : Chư Phật tử tề tựu.

10 h 00 : Tụng Kinh Phổ Môn, cầu an cho thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.

11 h 00 : Thuyết pháp.

12 h 00 : Thọ trai thân mật.

13 h 00 : Văn Nghệ góp vui (Có sự đóng góp của các nghệ sĩ Thanh Bạch-Bạch Lê, và các nghệ sĩ danh ca vùng phụ cận Paris, có xổ số Tombola gây quỹ).

18 h 00 : Bế mạc.


Kính mong tất cả Quý Vị Phật Tử xa gần, bớt chút thì giờ đến dự Bữa Cơm Trùng Tu, lạy Phật tụng kinh nghe pháp, ủng hộ cúng dường, tài bồi phước đức căn lành, góp phần vào việc hoằng pháp lợi sinh, công đức vô lượng. Xin hồi hướng công đức của tất cả Quý Vị Phật tử lên ngôi Tam Bảo chứng minh.


Kính chúc toàn thể Quý Vị Phật Tử thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, chí tu học vững bền, vạn sự cát tường như ý.

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Trụ trì Chùa Kim Quang


Tỳ Kheo Thích Minh Định


 

 

Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009
Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009
Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009
Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009
Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009
Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009
tên hình
tên hình
tên hình
tên hình
Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009
Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009
Về đầu trang
Bua Com Trung Tu Chu Nhat 05 07 2009