Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM

Lễ huý nhật lần thứ 14 cố Hoà Thượng Thích Trung Quán chủ nhật ngày 19/03/2017. Kính thưa quý vị đạo hữu Phật tử xa gần ! Tổ Quy Sơn có dạy: « Ơn cha mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng ta, Ơn Thầy Tổ đã trưởng dưỡng thành giới châu huệ mạng ». Để tưởng niệm công đức cao dày của cố đại lão Hoà Thượng Thích thượng Trung hạ Quán, nguyên viện chủ sáng lập Tổ đình Hoa Nghiêm tại Pháp quốc, một bậc chân tu khả kính, đã trọn đời hiến dâng sự nghiệp cho lý tưởng Phật pháp và hoá độ chúng sinh...