Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM 
__________________________

Chùa Kim Quang ngày 29/07/2023

Kính Gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử

 
 
Đức Phật đã từng dạy: Có bốn ân lớn chúng ta luôn phải ghi nhớ và đền đáp, đó là ân cha mẹ, ân Tam Bảo, ân đất nước và ân chúng sinh. Cha mẹ cho chúng ta cái thân này, nuôi dưỡng giáo dục mình nên người, mới có ngày hôm nay. Tam Bảo đã hướng dẫn chúng ta tu tập, vun bồi căn lành, đi trên con đường giác ngộ giải thoát, bớt khổ đau và sẽ chấm dứt sinh tử luân hồi. Chúng ta hiện hữu trong cuộc đời, phải nhờ các nhân duyên mới sinh tồn, nên chúng ta là người Phật tử phải biết tri ân và báo ân.
 
Mùa Vu Lan Báo Hiếu lại sắp trở về, cũng là dịp để chúng ta tỏ chút lòng thành đến ân Tam Bảo và ân cha mẹ, nhất là đối với đấng sinh thành, còn sống hoặc đã quá vãng. Có như vậy, chúng ta mới làm tròn bổn phận làm con, đồng thời cũng góp phần vào cuộc sống hiện hữu an lạc đời nầy, hưởng phước ở đời sau, và cũng là bổn phận và trách nhiệm không thể thiếu trên con đường tu học.
 
Ðể noi theo truyền thống Vu Lan từ ngàn xưa, Chùa Kim Quang sẽ tổ chức Đại Lễ Vu Lan vào ngày chủ nhật 03/09/2023nhằm ngày 17/07 ÂL.

Chương trình như sau 

09 h 30 : Chư Phật tử tề tựu.
10 h 00 : Khoá Lễ Vu Lan chính thức.
11 h 30 : Thuyết pháp.
11 h 50 : Các Anh Chị Em Phật tử Ca Hát vài bài cúng dường nhân dịp lễ Vu Lan.
12 h 00 : Tắt Bạt.
12 h 15 : Cúng các hương linh thờ tại Chùa.
12 h 30 : Cúng dường Trai
 Tăng và Phật tử thọ trai.
13 h 30 : Lễ Quy Y Tam Bảo (Ai phát tâm Quy Y thì xin liên lạc với Chùa).
14 h 00 : Thí Thực.
16 h 00 : Hoàn mãn.
         
Kính mong tất cả Phật tử xa gần bớt chút thì giờ về Chùa dự lễ Vu Lan Báo Hiếu, hồi hướng chút phước lành đến cho cha mẹ còn hiện tiền thân tâm an lạc, sống lâu trăm tuổi, cha mẹ và cửu huyền thất tổ đã quá vãng sớm được sinh về cõi tịnh.
                     
 
Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả
 
Trụ Trì Chùa Kim Quang kính mời

T.T Thích Minh Ðịnh - Hằng Lý
 


 


Pagode Kim Quang le 29/07/2023

Chers Fidèles Bouddhistes, Sympathisants et Amis.
 

Le Bouddha a enseigné une fois : Il y a quatre grandes grâces dont nous devons toujours nous souvenir et rendre, qui sont la grâce des parents, la grâce des Trois Joyaux, la grâce du pays et la grâce des êtres vivants. Nos parents nous ont donné ce corps, nous ont nourris et éduqués pour devenir un humain, on a tous d’aujourd'hui. Les Trois Joyaux nous ont guidés pour cultiver de bonnes racines, marcher sur le chemin de l'illumination et de la libération, mettre fin à la souffrance et mettre fin à la naissance et à la mort. Nous existons dans la vie, nous devons vivre dans des conditions prédestinées, donc nous, en tant que Bouddhistes, devons être reconnaissants et reconnaissants.
 
La saison de l’Ullumbana est sur le point de revenir, et c'est aussi l'occasion pour nous de montrer notre gratitude aux Trois Joyaux et à nos parents, en particulier à celui qui est né, est vivant ou est décédé. Ce n'est qu'alors que nous remplirons notre devoir d'enfants, et en même temps contribuerons à une vie d'existence paisible dans cette vie, profitant des bénédictions dans la prochaine vie. C'est aussi un devoir et une responsabilité indispensables sur le chemin de la cultivation.
 
Afin de conserver notre tradition, la Pagode Kim Quang organisera la Grande Fête d'Ullumbana de la piétéfiliale qui aura lieu le dimanche 03/09/2023.

    Programme du dimanche 03/09/2023
 
    09 h 30 : Assemblement des invités.
    10 h 00 : Ouverture de la Cérémonie Ullumbana.
    11 h 00 : Conférence sur l'enseignement du Bouddha.
    11 h 30 : Offrandes aux êtres morts.
    12 h 00 : Repas végétarien.
    13 h 45 : Prendre refuge auprès Trois Joyau.
    14 h 00 : Offrandes aux esprits et cérémonie de clôture.
 
A cette occasion, les représentants de la Pagode sont heureux de vous inviter de bien vouloir honorer de votre présence et vous recommandant aussi de venir nombreux participer à la Fête pour prier aux Bouddhas des dix directions de protéger vos parents vivants et pour les parents décédés, ils seront renaître dans le pays de la Terre Pure.
 
Namo Grand Sage Maha Moggalana

Le président de l’Association Bouddhiste
Pagode Kim Quang


Le Vénérable THICH MINH DINH - Heng Ly