Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM 
__________________________Chùa Kim Quang ngày 21/07/2021

Kính Gởi Quý Vị Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử.

 

 
Thế giới đã và đang trải qua mùa dịch bệnh Virus Corona kinh hoàng, đã cướp đi hàng triệu sinh mạng trên khắp thế giới. Giờ này chúng ta vẫn còn hiện diện trên cõi đời, có thể nói nhờ chư Phật Bồ Tát gia bị chúng ta trong vô hình, đồng thời phước đức của chúng ta cũng lớn. Dịch bệnh xảy ra cũng không phải là không có lý do, tất cả đều do nghiệp lực của tất cả chúng sinh, đồng thời cũng cảnh tỉnh cho nhân loại biết sự vô thường, phải sống sao cho thật ý nghĩa phần cuộc đời còn lại.

Nhìn lại chúng ta thấy đời người thật ngắn ngủi và mong manh, sống nay chết mai không ai biết trước được, nên chúng ta cố gắng vun bồi công đức phước thiện cho đời này và những đời sau, nhờ đó nghiệp thiện sẽ đưa mình tới cảnh giới an vui tốt đẹp. Mình không chọn được nơi sinh ra, nhưng mình làm chủ được những việc làm hành động của mình trong hiện tại.
 
Mùa Vu Lan Báo Hiếu lại sắp trở về, cũng là dịp để chúng ta tỏ chút lòng thành đến Ân Tam Bảo và Ân Cha Mẹ, nhất là đối với đấng sinh thành, còn sống hoặc đã quá vãng. Có như vậy, chúng ta mới làm tròn bổn phận làm con, đồng thời cũng góp phần vào cuộc sống hiện hữu an lạc đời nầy, hưởng phước ở đời sau. Và cũng là bổn phận và trách nhiệm không thể thiếu trên con đường tu học.
         
Ðể noi theo truyền thống Vu Lan từ ngàn xưa, Chùa Kim Quang sẽ tổ chức Đại Lễ Vu Lan vào ngày chủ nhật 22/08/2021nhằm ngày 15/07 ÂL.

Chương trình như sau 

09 h 30 : Chư Phật tử tề tựu.
10 h 00 : Khoá Lễ Vu Lan chính thức.
11 h 30 : Thuyết pháp.
11 h 50 : Tắt Bạt.
12 h 00 : Cúng các hương linh thờ tại Chùa.
12 h 15 : Chư Tăng cùng Phật tử thọ trai.
14 h 00 : Thí thực.
16 h 00 : Hoàn mãn.
         
Kính mong tất cả Phật tử xa gần bớt chút thì giờ về Chùa dự lễ Vu Lan Báo Hiếu, hồi hướng chút phước lành đến cho cha mẹ còn hiện tiền thân tâm an lạc, sống lâu trăm tuổi, cha mẹ và cửu huyền thất tổ đã quá vãng sớm được sinh về cõi tịnh.


Đồng thời cũng kính chúc tất cả mọi người, thân tâm an lạc, mạnh giỏi sức khoẻ, vạn sự cát tường, vượt qua dịch bệnh. Cầu mong cho thế giới sớm hết dịch bệnh, trở lại cuộc sống bình thường như xưa.
                     
 
Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả
 
Trụ Trì Chùa Kim Quang kính mời

T.T Thích Minh Ðịnh - Hằng Lý
  

 


  


 

 


 

 


Pagode Kim Quang le 21/07/2021

Chers Fidèles Bouddhistes, Sympathisants et Amis.
 

"Ullambana" est un mot Sanscrit qui signifie "Fête pour délibérer des esprits qui sont attachés tête renversée dans les enfers". Cette fête a existé depuis l'époque où le Bouddha est encore dans le monde. Maha Moggalana est un des dix grands disciples du Bouddha. C'est le plus pieux. Sa mère a fait beaucoup de mauvaises actions dans sa vie et quand elle est morte, elle est tombée dans tous les enfers pour payer ses fautes. Mais, Maha Moggalana en suivant les enseignements du Bouddha, a réussi à délibérer sa mère des enfers. Ainsi, depuis ce jour, "La Fête des esprits affamés" a transmis de génération en génération et elle est devenue à la fois importante et héréditaire dans le Bouddhisme.

Nous avons tous une mère et un père. Il est évident que nous portons d'une part la grâce du père et d'autre part le dévouement de la mère. En effet, la grâce du père et le dévouement de la mère sont si immenses et profondes comme le ciel et l'océan. Quoique nous arrachions la peau et scions la chair pour entretenir nos deux parents, cela ne suffit pas pour rendre la pareille pour se montrer reconnaissant. Alors, que faisons-nous pour rendre la pareille pour se montrer reconnaissant ?

Le Bouddha a enseigné que si les parents sont encore en vie, alors il faut les emmener à la Pagode pour qu'ils s'orientent vers les Trois Joyaux et y pratiquent petit à petit, ils arrivent à s'échapper de la roue de la vie et de la mort. Si les parents sont décédés, alors, nous devrions suivre l'exemple de Maha Moggalana en faisant venir chez nous des grands Vénérables pour qu'ils prient pour nos parents.
 
Afin de conserver notre tradition, la Pagode Kim Quang organisera la Grande Fête d'Ullumbana de la piétéfiliale qui aura lieu le dimanche 22/08/2021.

    Programme du dimanche 22/08/2021
 
    09 h 30 : Assemblement des invités.
    10 h 00 : Ouverture de la Cérémonie Ullumbana.
    11 h 00 : Conférence sur l'enseignement du Bouddha.
    11 h 30 : Offrandes aux êtres morts.
    12 h 00 : Repas végétarien.
    13 h 45 : Prendre refuge auprès Trois Joyau.
    14 h 00 : Offrandes aux esprits et cérémonie de clôture.
 
A cette occasion, les représentants de la Pagode sont heureux de vous inviter de bien vouloir honorer de votre présence et vous recommandant aussi de venir nombreux participer à la Fête pour prier aux Bouddhas des dix directions de protéger vos parents vivants et pour les parents décédés, ils seront renaître dans le pays de la Terre Pure.
 
Namo Grand Sage Maha Moggalana

Le président de l’Association Bouddhiste
Pagode Kim Quang


Le Vénérable THICH MINH DINH - Heng Ly