Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM


       ______________________
 
 
 
 

 


Những ngày lễ Vía Phật Bồ Tát và Thọ Bát 2021 
 ___________________

- 17/01/2021 : Lễ Vía Đức Phật Thích Ca thành đạo (Ngày 05/12 ÂL).
 


- 12/02 – 14/02/2021 : Mồng Một đến Mồng Ba Tết: Tết Tân Sửu, Tụng Kinh Lễ Phật, Hái Lộc Vui Xuân Đầu Năm, Văn Nghệ Mừng Xuân.
 
 
- 27/02-28/02/2021 : Thọ Bát - Đại Lễ Thượng Nguyên (17/01 ÂL).
 


- 27/03-28/03/2021 : Thọ Bát - Vía Bồ Tát Quán Thế Âm (16/02 ÂL).
 

- 24/04-25/04/2021 : Thọ Bát – (13-14/03/ÂL).
 

- 29/05-30/05/2021 : Thọ Bát - Đại Lễ Phật Đản (19/04 ÂL).
 

- 26/06-27/06/2021 : Thọ Bát – (18/05 ÂL).
 
 
- 24/07-25/07/2021 : Thọ Bát – Vía Bồ Tát Quán Âm (16/06 ÂL).
 

- 21/08-22/08/2021 : Thọ Bát - Đại Lễ Vu Lan (15/07 ÂL).
 
 
- 25/09-26/09/2021 : Thọ Bát - Tết Trung Thu (20/08 ÂL).
 

- 16/10-17/10/2021 : Thọ Bát – Vía Bồ Tát Quán Âm (12/09 ÂL).
 

- 20/11-21/11/2021 : Thọ Bát (17/10 ÂL).
 

- 18/12-19/12/2021 : Thọ Bát – Vía Phật A Di Đà (16/11 ÂL).
 

- 22/01-23/01/2022 : Thọ Bát (21/12 ÂL).

- Mỗi sáng Chủ Nhật lúc 10 giờ hàng tuần, đều có khoá lễ tụng Kinh, ngồi thiền, khai thị, và vấn đáp về Phật pháp.


Ch
ương trình Chủ Nhật hàng tuần:


09 h 00 : Phật tử tụ tập.

10 h 00 : Khoá lễ Kinh A Di Đà và Cầu Siêu.

11 h 10 : Ngồi thiền.

11 h 30 : Khai thị và vấn đáp Phật pháp.

12 h 00 : Cúng H.L thờ tại Chùa.

12 h 15 : Thọ trai.

14 h 00 : Thí thực.

16 h 00 : Hoàn mãn.