Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM 
Chùa Kim Quang, 75 Allée Circulaire
93600 Aulnay Sous Bois - France
Tel: 01.48.69.01.24 - 06.95.01.36.51
email: kimquangtu@gmail.com
 www: chuakimquang.com
      _____________________________

 
 
 
 
 

Những ngày lễ Vía Phật Bồ Tát và Thọ Bát 2018
 
 ___________________- 06/01-07/01/2018 : Thọ bát - Vía Phật A Di Đà (21/11 ÂL).

 
- 03/02-04/02/2018 : Thọ Bát.


- 03/03-04/03/2018 : Thọ Bát - Đại Lễ Thượng Nguyên (17/01 ÂL).
 

- 07/04-08/04/2018 : Thọ Bát - Vía Bồ Tát Quán Thế Âm (23/02 ÂL).
 


- 19/05-20/05/2018 : Thọ Bát.
 

- 02/06-03/06/2018 : Thọ Bát - Đại Lễ Phật Đản (20/04 ÂL).
 

- 30/06-01/07/2018 : Thọ Bát.
 

- 28/07-29/07/2018 : Thọ Bát - Vía Bồ Tát Quán Âm (17/06 ÂL).
 

- 01/0-02/09/2018 : Thọ Bát - Đại Lễ Vu Lan (23/07 ÂL).


- 29/09-30/09/2018 : Thọ Bát.
 

- 27/10-28/10/2018 : Thọ Bát - Vía Bồ Tát Quán Âm (20/09 ÂL).
 

- 01/12-02/12/2018 : Thọ Bát.
 

- 22/12-23/12/2018 : Thọ Bát – Vía Phật A Di Đà (17/11 ÂL).
 

- 19/01-20/01/2019 : Thọ Bát.- Mỗi sáng Chủ Nhật lúc 10 giờ hàng tuần, đều có khoá lễ tụng Kinh, ngồi thiền, khai thị, và vấn đáp về Phật pháp.


 
  
 

 

 
__________________________


 
LỚP TIẾNG VIỆT
 

KHAI GIẢNG CHỦ NHẬT 


- Từ 13 giờ đến 15 giờ: Học tiếng Việt.


 
SẼ GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG PHÁP, CỨ MỖI HAI TUẦN 1 LẦN.
 
 
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC VỀ CHÙA.