Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM


       ______________________
 
 
 
 
 


Những ngày lễ Vía Phật Bồ Tát và Thọ Bát 2020

 
 ___________________

- 11/01-12/01/2020 : Thọ bát - (15-16/12 ÂL).
 

- 15/02-16/02/2020 : Thọ Bát - Đại Lễ Thượng Nguyên (23/01 ÂL).
 

- 07/03-08/03/2020 : Thọ Bát - Vía Bồ Tát Quán Thế Âm (15/02 ÂL).
 

- 11/04-12/04/2020 : Thọ Bát – (19-20/03/ÂL).
 

- 09/05-10/05/2020 : Thọ Bát - Đại Lễ Phật Đản (18/04 ÂL). 


 

- 06/06-07/06/2020 : Thọ Bát – (16/04 Nhuận ÂL).
 

- 11/07-12/07/2020 : Thọ Bát – (21-22/05 ÂL).


- 08/08-09/08/2020 : Thọ Bát - Vía Bồ Tát Quán Âm (20/06 ÂL).

- 05/09-06/09/2020 : Thọ Bát - Đại Lễ Vu Lan (19/07 ÂL).


- 03/10-04/10/2020 : Thọ Bát (17-18/08 ÂL).


- Chủ Nhật 04/10/2020 : Trung Thu (18/08 ÂL)
 

- 07/11-08/11/2020 : Thọ Bát - Vía Bồ Tát Quán Âm (23/09 ÂL).
 


- 05/12-06/12/2020 : Thọ Bát (21-22/10 ÂL).
 

- 26/12-27/12/2020 : Thọ Bát – Vía Phật A Di Đà (14/11 ÂL).


 

- 30/01-31/01/2021 : Thọ Bát (18-19/12 ÂL).
- Mỗi sáng Chủ Nhật lúc 10 giờ hàng tuần, đều có khoá lễ tụng Kinh, ngồi thiền, khai thị, và vấn đáp về Phật pháp.


Ch
ương trình Chủ Nhật hàng tuần:


09 h 00 : Phật tử tụ tập.

10 h 00 : Khoá lễ Kinh A Di Đà và Cầu Siêu.

11 h 10 : Ngồi thiền.

11 h 30 : Khai thị và vấn đáp Phật pháp.

12 h 00 : Cúng H.L thờ tại Chùa.

12 h 15 : Thọ trai.

14 h 00 : Thí thực.

16 h 00 : Hoàn mãn.