Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM


 
      ______________________
 
 
 
 

 
 
Những Ngày Lễ Vía Phật Bồ Tát, Thọ Bát
Và Tu Học Chủ Nhật Hằng Tuần 2024


_________________
 
 
Tháng 01/2024

 

Chủ nhật 07/01/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.Chủ nhật 14/01/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.


Chủ nhật 21/01/2024. (ÂL 11/12)
- Tưởng niệm đức Phật Thích Ca Thành Đạo.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và vấn đáp Phật pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 28/01/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

 
  Tháng 02/2024
 
 
Chủ nhật 04/02/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

Th
ứ Sáu 09/02/2024. 
Tối Thứ Sáu đón Giao Thừa.

Thứ Bảy 10/02/2024. 
Mồng Một Tết

09h00: Phát Lộc và Lì Xì đầu năm.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh Cầu An đầu năm mới.
11h15: Khai Thị Ý Nghĩa đầu năm mới.
12h00: Thọ trai.
 
Chủ nhật 11/02/2024.
M
ồng Hai Tết, Phát Lộc Lì Xì, Văn Nghệ Mừng Xuân.
09h00: Phát Lộc và Lì Xì đầu năm.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh Cầu An đầu năm mới.
11h15: Khai Thị Ý Nghĩa đầu năm mới.
12h00: Thọ trai.
13h00: V
ăn Nghệ Mừng Xuân Giáp Thìn 2024.
17h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 18/02/2024.
M
ồng Chín Tết 
10h00: Khoá lễ tụng Kinh Cầu An Đầu Năm mới.
11h15: Khai Thị nhân ngày đầu năm mới.
12h00: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 

Chủ Nhật 25/02/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Tháng 03/2024


Chủ Nhật 03/03/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 10/03/2024.
- Đại Lễ Thượng Nguyên (01/02 ÂL )- Thọ Bát.
(Có Chương Trình riêng)
 
Chủ nhật 17/03/2024.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

Chủ Nhật 24/03/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

Chủ Nhật 31/03/2024.
- Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm (AL 22/02) - Thọ Bát
- Lễ Huý Nhật lần thứ 20 cố H.T Thích Trung Quán.

(Có chương trình riêng).
 
Tháng 04/2024


Chủ nhật 07/04/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 14/03/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.

16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 21/03/2024.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 28/04/2024.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

 
Tháng 05/2024


Chủ nhật 05/05/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 12/05/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 19/05/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 26/05/2024.

- Đại Lễ Phật Đản (AL 19/04) - Thọ Bát.

Có chương trình riêng.
  
 
Tháng 06/2024


Chủ nhật 02/06/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 09/06/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 16/06/2024.

- Tưởng Niệm Cố H.T Tuyên Hoá Viên Tịch Lần Thứ 30.
Có Chương Trình riêng)

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

 
Chủ nhật 23/06/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.


Chủ nhật 30/06/2024.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
Tháng 07/2024


Chủ nhật 07/07/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 14/07/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 21/07/2024.

- L Vía Bồ Tát Quán Âm (AL 16/06) - Thọ Bát.

Có chương trình riêng.
 

Chủ nhật 28/07/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

 
 
Tháng 08/2024


Chủ nhật 04/08/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

 
Chủ nhật 11/08/2024.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 18/08/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 25/08/2024.

- Đại Lễ Vu Lan (AL 22/07) - Thọ Bát.

Có chương trình riêng.


 
Tháng 09/2024


Chủ nhật 01/09/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 08/09/2024.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 15/09/2024.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

Chủ nhật 22/09/2024.
- Văn Nghệ Trung Thu. 
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 

Chủ nhật 29/09/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

 
Tháng 10/2024


Chủ nhật 06/10/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 13/10/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

 
Chủ nhật 20/10/2024.

- L Vía Bồ Tát Quán Âm (AL 18/09) - Thọ Bát.

Có chương trình riêng.
 
Chủ nhật 27/10/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
 
Tháng 11/2024


Chủ nhật 03/11/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 10/11/2024.

 
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 17/11/2024.

- Lễ Dâng Y Kathina
(Có Chương Trình riêng)
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 24/11/2024.


10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 

 
Tháng 12/2024


Chủ nhật 01/12/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 08/12/2024.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

Chủ nhật 15/12/2024.
- L Vía Phật A Di Đà (ÂL 15/11) - Thọ Bát.
 
Có chương trình riêng.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 22/12/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.


Chủ nhật 29/12/2024.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: 
Thuyết giảng và Vấn Đáp Phật Pháp.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.

 
 
 
  
 
_____________________________