Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM


 
      ______________________
 
 
 
 

 
 
Những ngày Chủ nhật hằng tuần tu học
và lễ Vía Phật Bồ Tát Thọ Bát 2022

_________________
 
 
Tháng 01/2022

 
Chủ nhật 02/01/2022.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 09/01/2022.
- Tưởng niệm đức Phật Thích Ca Thành Đạo.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 16/01/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 23/01/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 30/01/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Tháng 02/2022


Thứ Ba 01/02 đến Chủ Nhật 06/02/2022.

Tết Nhâm Dần, Mừng Xuân đón Tết Nhâm Dần.

Sẽ có chương trình riêng.
 
Chủ nhật 13/02/2022.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 20/02/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 27/02/2022.

- 26/02-27/02/2022 : Đại Lễ Thượng Nguyên - Thọ Bát (27/01 ÂL).

Có chương trình riêng.

 
Tháng 03/2022


Chủ nhật 06/03/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 13/03/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 20/03/2022.


- 19/03-20/03/2022 : Vía Bồ Tát Quán Thế Âm - Thọ Bát (18/02 ÂL).

Có chương trình riêng.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 27/03/2022.

- Lễ Huý Nhật lần thứ 19 cố H.T Thích Trung Quán.


Có chương trình riêng.
 
Tháng 04/2022


Chủ nhật 03/04/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 10/04/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 17/04/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 24/04/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Tháng 05/2022

Chủ nhật 01/05/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 08/05/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 15/05/2022.


- 14/05-15/05/2022 : Đại Lễ Phật Đản - Thọ Bát (14/04 ÂL).

Có chương trình riêng.
 
Chủ nhật 22/05/2022.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 29/05/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 

 
Tháng 06/2022


Chủ nhật 05/06/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 12/06/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 19/06/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 26/06/2022.

- Lễ tưởng niệm lần thứ 27 cố H.T Tuyên Hoá viên tịch.

Có chương trình riêng. 
 

 
Tháng 07/2022


Chủ nhật 03/07/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 10/07/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 17/07/2022.

- 16/07-17/07/2022 : Vía Bồ Tát Quán Âm - Thọ Bát (19/06 ÂL).

Có chương trình riêng.
 
Chủ nhật 24/07/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 31/07/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 

 
Tháng 08/2022


Chủ nhật 07/08/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 14/07/2022.


10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 21/08/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 28/08/2022.

- 27/08-28/08/2022 : Đại Lễ Vu Lan - Thọ Bát (02/08 ÂL).

Có chương trình riêng.
 

 
Tháng 09/2022


Chủ nhật 04/09/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 11/09/2022.
L
ễ Tiểu Tường cố Ni Sư Thích Nữ Đàm Hải.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 18/09/2022.

- V
ăn Nghệ Trung Thu. 

Có chương trình riêng.

10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 25/09/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 

 
Tháng 10/2022


Chủ nhật 02/10/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 09/10/2022.

- 08/10-09/10/2022 : Vía Bồ Tát Quán Âm - Thọ Bát (14/09 ÂL).

Có chương trình riêng.
 
Chủ nhật 16/10/2022.


10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 23/10/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 30/10/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 

 
Tháng 11/2022


Chủ nhật 06/11/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 13/11/2022.
C
ó Lễ Dâng Y Kathina
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 20/11/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 27/11/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 

 
Tháng 12/2022


Chủ nhật 04/12/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 11/12/2022.

- 10/12-11/12/2022 : Vía Phật A Di Đà - Thọ Bát (18/11 ÂL).

Có chương trình riêng.
 
Chủ nhật 18/12/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.
 
Chủ nhật 25/12/2022.
10h00: Khoá lễ tụng Kinh.
11h10: Ngồi thiền.
11h30: Giảng Kinh Pháp cú hoặc Khai thị.
12h15: Thọ trai.
14h00: Thí thực.
16h00: Hoàn mãn.


 
 
 
  
 
_____________________________