Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM 
Chùa Kim Quang, 75 Allée Circulaire
93600 Aulnay Sous Bois - France
Tel: 01.48.69.01.24 - 06.95.01.36.51
email: kimquangtu@gmail.com
 www: chuakimquang.com
      _____________________________

 
 
 
 

Những ngày lễ Vía Phật Bồ Tát và Thọ Bát 2017
 


- 14/01-15/01/2017 : Thọ bát (18/12 ÂL).
 

- 04/02-05/02/2017: Thọ Bát.


- 25/02-26/02/2017: Thọ Bát - Đại Lễ Thượng Nguyên (01/02 ÂL).
 

- 18/03-19/03/2017 : Thọ Bát - Vía Bồ Tát Quán Thế Âm (21/02 ÂL).
 

- 22/04-23/04/2017 : Thọ Bát (27/03 ÂL).
 

- 20/05-21/05/2017 : Thọ Bát - Đại Lễ Phật Đản (26/04 ÂL).
 

- 17/06-18/06/2017 : Thọ Bát (24/05 ÂL).
 

- 15/07-16/07/2017 : Thọ Bát - Vía Bồ Tát Quán Âm (23/06 ÂL).
 

- 19/08-20/08/2017 : Thọ Bát. (29/06 ÂL nhuần).


- 16/09-17/09/2017 : Thọ Bát - Đại Lễ Vu Lan (27/07 ÂL).


- 01/10-20/10/2017: H
ành hương Miến Điện.
 

- 14/10-15/10/2017 : Thọ Bát (26/08 ÂL).
 

- 04/11-05/11/2017 : Thọ Bát - Vía Bồ Tát Quán Âm (17/09 ÂL).
 

- 09/12-10/12/2017 : Thọ Bát (23/10 ÂL).
 

- 06/01-07/01/2018 : Thọ Bát - Vía Phật A Di Đà (21/11 ÂL).
 

- 03/02-04/02/2018: Thọ Bát (19/12 ÂL)
- Mỗi sáng Chủ Nhật lúc 10 giờ hàng tuần, đều có khoá lễ tụng Kinh, ngồi thiền, khai thị, và vấn đáp về Phật pháp.


 
  
 

 

 
__________________________


 
LỚP TIẾNG VIỆT
 

KHAI GIẢNG CHỦ NHẬT 04/01/2015


- Từ 13 giờ đến 15 giờ: Học tiếng Việt.


 
SẼ GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG PHÁP, CỨ MỖI HAI TUẦN 1 LẦN.
 
 
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC VỀ CHÙA.