Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Mùa Vu Lan Báo Hiếu lại sắp trở về với tất cả mọi người con Phật. Nhắc nhở chúng ta phận làm con, luôn luôn phải nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nhờ có cha mẹ mà chúng ta mới hiện hữu trên thế gian này, nhờ cha mẹ mà chúng ta mới có tất cả. Cho nên công ơn cha mẹ rộng lớn như trời đất, sâu dày như biển cả, không bút mực nào tả hết được công ơn đó.