Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011
Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011 Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011
Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011
Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011 Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011
Danh sách quý Phật tử đóng góp quỹ từ thiện năm 2011
Tải về xem
Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011
Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011


Danh sách quý Phật tử tình nguyện đóng góp

quỹ từ thiện
chùa Kim Quang năm 2011


(Tạo điều kiện cho con trong các chương trình xã hội như : Xây dựng nhà Tình Thương giúp người nghèo có nhà ở ổn định cuộc sống, xây cầu nông thôn, xóa cầu khỉ để nhân dân và con em học sinh đi lại thuận tiện đở nguy hiễm cho trẻ em và người lớn tuổi qua lại hằng ngày, khoan giếng nước để có được nguồn nước sạch cho cuộc sống phòng tránh được các bệnh dể phát sinh nhất là phụ nữ.....)Họ và tên

Pháp danh

Sư cô Đàm Như

Sư cô Đàm Liên

Bùi Văn Thiện

Thiện Pháp

Chú Giác Lộc & Giác Liên

Đặng Bảo Vi

Đặng Hữu Phát

Thiện Đức

Diệp Thị Thới

Liên Thảo

Diệp Văn Thọ

Minh Thọ

Đỗ Đẩu

Đức Chính

Đỗ Thị Huẩn

Bổn Liễu

Đỗ Thị Uỹnh

Diệu Nguyện

Dương Thanh Tùng

Giác Lâm

Ginette

Giác Nguyện

Huỳnh Thị Vân

Lê Clément Châu

Hữu Đức

Lê Kim Hoàng

Diệu Khánh

Lê Thị Hà

Lefranc Kim Chi

Tinh Tâm Thuần

Lưu Thị Hiếu

Giác Thảo

Lý Tú Hà

Diệu Hải

Maskine Fatma

Giác Hạnh

Nelet Jean Pierre Định

Ngô Thị Khánh Linh

Diệu Chung

Nguyễn Bybyel

Diệu Ứng

Nguyễn Hửu Phước

Giác Đức

Nguyễn Sửu

Bổn Thành

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bổn Diệu

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Giác Vân

Nguyển Thị Thu Nguyệt

Nguyên Bửu

Nguyễn Thị Tuất

Nguyễn Văn Tho

Giác Luân

Phạm Tấn Phát

Thái văn Thừa

Minh Hồng

Trần Thị Gấm

Tâm Thiện Kiên

Trần Thị Mai

Diệu Hoa

Trần Thị Ngọc Hương

Liên Thanh

Trần Thị Thu Hồng

Diệu Liên

Trần Thị Xuân

Đồng Thu

Văn Đinh Đồng

Giác Đạo

Văn Thị Hồng Cúc

Diệu An

Văn Thị Tân

Giác Xuân

Vũ Thị Lan

Thanh Nhàn

Bùi Vỉnh Lộc

Chúc Phước

Cô LiLi

Đặng Vũ Lợi

Đinh Thị Ngọc Bích

Giác Thủy

Gia đình chị Giác Dung

Hoàng Thị Thu

Giác Ngân

Nguyễn Christophe

Nguyễn Clémence

Nguyễn Marlène

Giác Thái

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Lan

Diệu Ngọc

Nguyễn Thị Nhiều

Như Lộc

Nguyễn Thị Sương

Nguyễn Thị Thục 64t

Nguyễn Thị Vân 72t

Phạm Hồng Phước

Diệu Đức

Thái Thùy Vỉ

Văn Thị Hồng Nhung

Diệu Tường

Văn Thị Lệ

Văn Thị Mùi

Diệu Hương

Võ Thị Thôi

Giác Hảo

Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011
Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011

 

Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011
Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011
Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011
Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011
Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011
Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011

cầu khỉ

phương tiện qua lại của người dân

dưới sông là nước phèn

cầu khỉ tương đối...

Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011
Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011
Về đầu trang
Danh Sach Quy Phat Tu Dong Gop Quy Tu Thien Nam 2011