Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Tu Thien Nam 2012
Tu Thien Nam 2012 Tu Thien Nam 2012
Tu Thien Nam 2012
Tu Thien Nam 2012 Tu Thien Nam 2012

Danh sách quý Phật tử đóng góp quỹ từ thiện năm 2012

Tải về xem
Tu Thien Nam 2012
Tu Thien Nam 2012


Danh sách quý Phật tử tình nguyện đóng góp quỹ Từ Thiện chùa Kim Quang năm 2012

(Dưới đây là danh sách phần đông những người phát tâm đóng góp hằng tháng, để gây quỹ Từ Thiện. Chia xẻ những niềm vui, đem đến những món quà nhỏ trong cuộc sống cho những người dân nông thôn vô cùng thiếu thốn. Hai năm qua đã tạo điều kiện trong các chương trình xã hội như : Xây dựng nhà Tình Thương giúp người nghèo có nhà ở ổn định cuộc sống, xây Cầu nông thôn, mở lớp học may cho những người không có nghề, xóa cầu khỉ để nhân dân và con em học sinh đi lại thuận tiện đở nguy hiễm cho trẻ em và người lớn tuổi qua lại hằng ngày, Khoan giếng nước để có được nguồn nước sạch cho cuộc sống phòng tránh được các bệnh dễ phát sinh nhất là phụ nữ .v.v...)
Nếu ai phát tâm góp phần chia xẻ đến những người dân nghèo nông thôn, thì xin lạc về email: sucodamnhu@yahoo.fr hoặc email: kimquangtu@gmail.com

Họ và tên

Pháp danh

Sư cô Đàm Như

 

Sư cô Đàm Liên

 

Lê Kim Hoàng

Diệu Khánh

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Giác Vân

Ngô Thị Khánh Linh

Diệu Chung

Nguyễn Hửu Phước

Giác Đức

Lưu Thị Hiếu

Giác Thảo

Trần Thị Mai

Diệu Hoa

Diệp Văn Thọ

Minh Thọ

Trần Thị Ngọc Hương

Liên Thanh

Nguyễn Văn Tho

Giác Luân

Phạm Tấn Phát

 

Trần Thị Xuân

Đồng Thu

Vũ Thị Lan

Thanh Nhàn

Đỗ Thị Uỹnh

Diệu Nguyện

Huỳnh Thị Vân

 

Bùi Văn Thiện

Thiện Pháp

Dương Thanh Tùng

Giác Lâm

Văn Thị Tân

Giác Xuân

Văn Thị Hồng Cúc

Diệu An

Văn Đinh Đồng

Giác Đạo

Nguyễn Sửu

Bổn Thành

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bổn Diệu

Lý Tú Hà

Diệu Hải

Ginette

Giác Nguyện

Chú Giác Lộc & Giác Liên

 

Đỗ Đẩu

Đức Chính

Maskine Fatma

Giác Hạnh

Nguyển Thị Thu Nguyệt

Nguyên Bửu

Thái văn Thừa

Minh Hồng

Diệp Thị Thới

Liên Thảo

Đỗ Thị Huẩn

Bổn Liễu

Nelet Caroline

Giác Ngọc

Trần Thị Kim Trang

Giác Nghiêm

Nguyễn Bybyel

Diệu Ứng

Nguyễn Bá Sử

Giác Trí                       Giác Huyền

Lâm Thanh Trúc

 

Lefranc Kim Chi

Tinh Tâm Thuần

Nguyễn Hồng Ni

 

Đặng hữu Phát

Thiện Đức

Phan Thị Ánh Tuyết

Hồng Hiếu

Cô Lâm & Cô Thuý & Cô Liên

 

Chú Giác Tạng & Cô Giác Trì

 

Chú Giác Trí & Cô Giác Huệ

 

Lê Hồng Thu

Mỹ Ngộ

Nguyễn Thị Nhiều

 

Hoa Thuỷ Tiên

Diệu Nguyên

Lefranc Kim Chi

 

Lê Long    

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Bửu Thành            Mỹ Ngọc

Bùi Vỉnh Thụy

Chúc Phước

Đặng Vũ Lợi

 

Đinh Thị Ngọc Bích

Giác Thủy

Hoàng Thị Thu

Giác Ngân

Nguyễn Christophe

 

Nguyễn Clémence

 

Nguyễn Marlène

Giác Thái

Nguyễn Thị Lan

Diệu Ngọc

Phạm Hồng Phước

Diệu Đức

Trần thị Gấm

Tâm thiện Kiên

Văn Thị Lệ

 

Võ Thị Thôi

Giác Hảo

Nguyễn Christine

Diệu Khánh

Lê Clément Châu

Hữu Đức

Phan Ngọc Danh

 

Tony

 

Cô Oanh

 

Cô Mai

 

Vũ Ngọc Tuấn

 

Đặng Bảo Vy

 

Sophie

 

Mahé

 

Nguyễn Thị Tuất

 

Nelet Jean Pierre Định

 Danh sách quý Phật tử tình nguyện đóng góp quỹ từ thiện
chùa Kim Quang năm 2011


Họ và tên

Pháp danh

Sư cô Đàm Như

Sư cô Đàm Liên

Bùi Văn Thiện

Thiện Pháp

Chú Giác Lộc & Giác Liên

Đặng Bảo Vi

Đặng Hữu Phát

Thiện Đức

Diệp Thị Thới

Liên Thảo

Diệp Văn Thọ

Minh Thọ

Đỗ Đẩu

Đức Chính

Đỗ Thị Huẩn

Bổn Liễu

Đỗ Thị Uỹnh

Diệu Nguyện

Dương Thanh Tùng

Giác Lâm

Ginette

Giác Nguyện

Huỳnh Thị Vân

Lê Clément Châu

Hữu Đức

Lê Kim Hoàng

Diệu Khánh

Lê Thị Hà

Lefranc Kim Chi

Tinh Tâm Thuần

Lưu Thị Hiếu

Giác Thảo

Lý Tú Hà

Diệu Hải

Maskine Fatma

Giác Hạnh

Nelet Jean Pierre Định

Ngô Thị Khánh Linh

Diệu Chung

Nguyễn Bybyel

Diệu Ứng

Nguyễn Hửu Phước

Giác Đức

Nguyễn Sửu

Bổn Thành

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bổn Diệu

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Giác Vân

Nguyển Thị Thu Nguyệt

Nguyên Bửu

Nguyễn Thị Tuất

Nguyễn Văn Tho

Giác Luân

Phạm Tấn Phát

Thái văn Thừa

Minh Hồng

Trần Thị Gấm

Tâm Thiện Kiên

Trần Thị Mai

Diệu Hoa

Trần Thị Ngọc Hương

Liên Thanh

Trần Thị Thu Hồng

Diệu Liên

Trần Thị Xuân

Đồng Thu

Văn Đinh Đồng

Giác Đạo

Văn Thị Hồng Cúc

Diệu An

Văn Thị Tân

Giác Xuân

Vũ Thị Lan

Thanh Nhàn

Bùi Vỉnh Lộc

Chúc Phước

Cô LiLi

Đặng Vũ Lợi

Đinh Thị Ngọc Bích

Giác Thủy

Gia đình chị Giác Dung

Hoàng Thị Thu

Giác Ngân

Nguyễn Christophe

Nguyễn Clémence

Nguyễn Marlène

Giác Thái

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Lan

Diệu Ngọc

Nguyễn Thị Nhiều

Như Lộc

Nguyễn Thị Sương

Nguyễn Thị Thục 64t

Nguyễn Thị Vân 72t

Phạm Hồng Phước

Diệu Đức

Thái Thùy Vỉ

Văn Thị Hồng Nhung

Diệu Tường

Văn Thị Lệ

Văn Thị Mùi

Diệu Hương

Võ Thị Thôi

Giác Hảo

 

 

Tu Thien Nam 2012
Tu Thien Nam 2012

 

Tu Thien Nam 2012
Tu Thien Nam 2012
Tu Thien Nam 2012
Tu Thien Nam 2012
Tu Thien Nam 2012
Tu Thien Nam 2012

Nhà tình thương

nhà tình thương

nhà tình thương

nhà tình thương

Tu Thien Nam 2012
Tu Thien Nam 2012
Về đầu trang
Tu Thien Nam 2012