Tin tức - Sự kiện
Tin đáng chú ý
TÌM KIẾM
Men Goi Su Em Dam Nhu
Men Goi Su Em Dam Nhu Men Goi Su Em Dam Nhu
Men Goi Su Em Dam Nhu
Men Goi Su Em Dam Nhu Men Goi Su Em Dam Nhu
Mến gởi Sư em Đàm Như
Tải về xem
Men Goi Su Em Dam Nhu

Mến gởi Sư em Đàm Như.

Hai cây cầu hoàn thành xong , nhân dân qua lại rất thuận tiên  chị chụp vài tấm hình , gởi thư cảm tạ của chính quyền Huyện Giang Thành và phiếu công đức Chùa Giang Thành .
   
Thay mặt nhân dân vùng kinh tế mới . Sư Chị tri ân sư em Đàm Như , Hội Từ Thiện chùa Kim Quang và gia đình Phật Tử Viên Thị Hồ Hòa , nguyện hồi hướng công đức lành đến gia đình quý phật Tử , và nguyện Hồng ân Tam Bảo gia hộ quý vị  : Luôn sống bình an trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật , và hồi hướng công đức về hương linh cụ ông Viên Văn Nghi sớm được vãng sanh nơi miền lạc quốc  

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thích Nữ Huyền Thanh
Men Goi Su Em Dam Nhu

 

Men Goi Su Em Dam Nhu
Men Goi Su Em Dam Nhu
Men Goi Su Em Dam Nhu
Men Goi Su Em Dam Nhu
Men Goi Su Em Dam Nhu
Men Goi Su Em Dam Nhu

 

 

 

 

Men Goi Su Em Dam Nhu
Men Goi Su Em Dam Nhu
Về đầu trang
Men Goi Su Em Dam Nhu