Danh sách Pháp thoại
TÌM KIẾM
Pháp thoại chùa Kim Quang
Công đức thọ bát quan trai - Giảng ngày 15/12/2018 tại Chùa Vạn Hạnh - Pháp