Danh sách Pháp thoại
TÌM KIẾM
Pháp thoại chùa Kim Quang
Lời nguyện Thứ Nhất trong 48 lời nguyện của Phật A Di Đà - Giảng ngày 11/12/2016