Danh sách Pháp thoại
TÌM KIẾM
Pháp thoại chùa Kim Quang
Vượt qua chướng ngại thử thách - Giảng ngày 19/04/2019 tại Chùa Bảo Minh - Úc