Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Cau Hoi So 1
Cau Hoi So 1
Cau Hoi So 1 Cau Hoi So 1
Trở về
Cau Hoi So 1
câu hỏi số 1
Tải về xem
Cau Hoi So 1
Cau Hoi So 1
Chú Nhật Cảnh Hùng gởi
Kính Thầy,
xin Thầy cho con biết ý kiến về bài này (Chú Đại Bị in thiếu câu "Na ma bà tát đa"). Có nên sửa đổi lại không ?
Có người nhờ con hỏi Thầy, người thọ Bồ tát giới, khi lâm chung , Y không được bỏ chung trong hòm.
Xin Thầy cho con biết như thế nào ?
Kính thư,
Nhật Cảnh Hùng

Xin đáp:

Chào Chú Cường (pd: Nhật Cảnh Hùng)

- Vâng từ lâu tôi đã biết bản Chú Đại Bi tiếng Việt hầu hết trong các Kinh Điển tụng hằng ngày của các Chùa Việt Nam trong và ngoài nước in Thiếu 1 câu năm chữ: "Na ma bà tát đa", nhưng không có ai lên tiếng, và cứ như thế tụng cho đến bây giờ. Vì Quý Thầy và Quý Phật tử thuộc lòng bản thiếu 1 câu đó, nên cứ tụng thiếu hoài, và thậm chí sau này in ra cũng không sửa chữa. Có một số ít tụng và in ra có sửa chữa thêm vào câu đó cho đầy đủ. Nếu các vị đã biết là thiếu thì nên tụng đọc sữa lại cho đầy đủ, và nếu có tái bản lại thì nên thêm vào cho đầy đủ. (Xin xem chỗ thiếu câu Na ma bà tát đa trong mục Chú "Tìm hiểu do đâu in thiếu")

Ý nghĩa câu chú Tát Bà Tát Đa "Na Ma Bà Tát Đa" Na Ma Bà Già, câu thứ 16 trong Chú Đại Bi, ai muốn biết rõ, thì đọc Chú Đại Bi giảng giải của H.T Tuyên Hoá: /vn/Tu-Lieu/Chu/Chu-Dai-Bi-Giang-Giai/

- Còn về việc người tại gia thọ Bồ Tát giới, khi lâm chung vẫn có thể đắp Y theo không sao cả, ngay cả Quý Thầy, Quý Hoà Thượng viên tịch vẫn đắp Y theo đó mà, vì Y là áo giới của người đã thọ, thì sống hay chết đều có quyền mặc theo.

a di đà Phật

Chùa Kim Quang
Cau Hoi So 1
Tải về xem
Trở về
Cau Hoi So 1