Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Cau Hoi So 2
Cau Hoi So 2
Cau Hoi So 2 Cau Hoi So 2
Trở về
Cau Hoi So 2
câu hỏi số 2
Tải về xem
Cau Hoi So 2
Cau Hoi So 2
Đốt vàng mã có lợi ích gì? Có nên đốt vàng mã hay không?


Đốt vàng mã có lợi ích gì? Có nên đốt vàng mã hay không?

Xin đáp: Đốt vàng mã, bạc giả, đô la âm phủ .v.v. không có lợi ích gì hết, không nên đốt, chỉ tốn tiền thôi. Tại sao? Vì đa số người ta không hiểu đốt có lợi gì không, và tại sao phải đốt? Cứ thấy người ta đốt thì mình bắt chướt làm theo, không làm thì cảm thấy khó chịu hoặc thiếu thốn một điều gì đó, có chút bất an. Đây là tâm lý của những người không hiểu Phật pháp, nên "Ai sao mình cũng vậy, họ làm sai mình cũng bắt chướt làm theo, họ mê tín mình cũng mê tín". Người tu học Phật pháp nên thay đổi sự bắt chướt mê tín nầy.

Trước hết tìm hiểu tại sao có người thân chết, thì họ hay đốt vàng mã? Vì họ muốn gởi chút tiền, vàng bạc, đồ đạt đi theo người chết, để họ xuống dưới âm phủ có xài. Phong khí nầy đã truyền lại từ ngàn xưa cho đến bây giờ, đã ăn sâu vào xương tuỷ của người Á Đông nói chung, Người Việt nói riêng, rất khó mà bỏ được, chỉ trừ người nào hiểu Phật pháp, thì họ sẽ không bắt chước làm theo. Thậm chí thời nay nhiều người không ngần ngại bỏ ra rất nhiều tiền để mua đốt cho người chết. Họ nghĩ đốt nhiều thì người chết có nhiều để xài, xin nói thật hoàn toàn vô ích, người chết không nhận được chút phước đức nào hết, chỉ làm giàu cho người bán và người sản xuất ra mà thôi.

Vậy người chết cần gì ở thế giới cõi âm? Họ chỉ cần phước đức thôi. Có phước đức họ mới sớm được đi đầu thai về cõi lành, để bớt thọ khổ. Nếu người nào đó, lúc còn sống làm nhiều điều phước thiện, thì chắc chắn họ sẽ sớm được vãng sinh về cõi tốt lành để hưởng phước. Còn nếu người nào lúc còn sống mà làm nhiều việc ác, thì sau khi chết đi họ sẽ đoạ vào cõi ác, để thọ nhận quả báo chịu khổ. Còn nếu người nào đó, lúc còn sống cũng làm việc thiện, cũng tạo nghiệp ác, thì sau khi chết đi, họ sẽ tuỳ theo nghiệp mà đi đầu thai thọ báo. Nếu có người thân ở dương gian trợ giúp, như tụng Kinh siêu độ, bố thí cúng dường trai Tăng, bố thí cho người nghèo, cúng Chùa, ấn tống Kinh sách .v.v... hồi hướng công đức cho người mất, thì họ sẽ được hưởng một phần (nếu làm một cách thành tâm, thanh tịnh), nhờ đó mà người mất họ sớm được đầu thai về cõi lành. Còn nếu người vô phước, khi chết đi, gia đình thân quyến, làm heo, giết bò, giết gà, vịt .v.v... để cúng cho người chết, thì vô tình họ lại gởi thêm nghiệp ác cho người mất, khiến cho họ sớm tái sinh vào cõi ác, chịu khổ (muốn biết thêm chịu khổ như thế nào xin đọc Kinh Địa Tạng thì sẽ rõ).

Nếu người hiểu Phật pháp, thì sẽ không đốt vàng mã, đô la Âm phủ .v.v... mà nên đem số tiền đó bố thí, cúng dường Trai Tăng, các Chùa, hay giúp những người nghèo khổ thiếu ăn thiếu mặc, mà đem công đức nầy hồi hướng đến cho người mất thì người mất sẽ hưởng được chút phước đức, nhờ đó họ sẽ bớt chút khổ.

Do đó chúng ta thương người mất, thì hãy làm phước hồi hướng đến cho họ, đừng có đốt vàng mã, đô la âm phủ .v.v... hoàn toàn vô ích.

Tốt hơn hết chúng ta còn sống nên làm nhiều việc thiện, thì sau khi mất chúng ta sẽ mang theo, qua bên kia thế giới để hưởng. Vì sau khi chúng ta chết đi, chỉ có nghiệp (thiện và ác) đi theo mình thôi. Tất cả mọi thứ ngoài thân, chúng ta không mang đi được, phải bỏ lại, thì tại sao chúng ta không làm chút việc lành cho mình. Chỉ có những gì chúng ta ban tặng cho người khác, thì đó là những thứ chúng ta để dành cho mình. Còn những gì mà mình xài, mình hưởng thụ, là mình tiêu xài đi phước báo của mình. Nhưng chúng ta cũng được tiêu xài hết, cũng phải tiết kiệm, hoặc cũng phải gieo trồng những nhân lành mới, có như thế thì phước báo của chúng ta còn hoài, sinh ra ở đâu cũng có xài. Khi chúng ta tạo phước lúc còn sống, thì nên dặn dò người thân không nên đốt vàng mã, đô la âm phủ .v.v... chỉ là vô ích thôi.

Hằng Lý

 

Cau Hoi So 2
Tải về xem
Trở về
Cau Hoi So 2