Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Hay An Chay Dung An Thit
Hay An Chay Dung An Thit
Hay An Chay Dung An Thit Hay An Chay Dung An Thit
Trở về
Hay An Chay Dung An Thit
Hãy ăn chay, đừng ăn thịt
Hay An Chay Dung An Thit
Hay An Chay Dung An Thit
Trung Nguyên gởi

Hãy bấm vào YouTube - Farm to Fridge để xem, thật là tội nghiệt, khủng khiếp quá. Nếu muốn biết vì sao có chiến tranh, giết hại trả thù lẫn nhau, những bệnh nan y tật chứng, thì đây là câu trả lời thiết thật nhất.

Hay An Chay Dung An Thit
Frank D Nguyen 8:54pm Jun 25
Đừng ăn thịt loài thú nữa. Hãy ăn chay ... ăn chay đi các bạn Liên hữu đồng TU ơi ..
Transcribe Audio is an experimental service that uses Google's speech recognition technologies to pr


 

Tải về xem
Trở về
Hay An Chay Dung An Thit