Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Ret Nghe Phap
Ret Nghe Phap
Ret Nghe Phap Ret Nghe Phap
Trở về
Ret Nghe Phap
 
Ret Nghe Phap
Ret Nghe Phap
 
 

Rết nghe pháp

Vào thời Mục Tông Long Khánh năm thứ tư. Đại Sư Liên Trì hành cước tá túc một ngôi Chùa nọ, thấy có người bắt một số con rết, buộc đầu đuôi vào cây tre. Đại Sư thương sót mua lại rồi phóng sinh. Nhưng đa số hơn phân nửa đã chết đi. Chỉ có một con còn sống, cấp tốc bò đi.

Sau đó một đem nọ. Đại Sư với một bạn hữu ngồi đàm đạo, đột nhiên trên tường xuất hiện một con rết. Dùng thước gỗ gõ như muốn đuổi nó đi, mà nó không đi. Đại Sư nói :"Chắt trước kia phóng sinh chính là ngươi ?" Ngươi vì tạ ơn mà đến đây chăng ? Nếu như thế thì ta sẽ nói pháp cho ngươi, mong ngươi nghe cho rõ :"Hết thảy hữu tình đều do tâm tạo. Tâm địa hung dữ thì hoá làm hổ lang, tâm địa ác độc thì hoá làm rắn rết, bồ cạp. Nếu ngươi trừ khử tâm độc thì mới giải thoát khỏi hình thể nầy".

Nói xong kêu nó bò đi, không cần duổi, từ từ bò ra cửa sổ đi mất. Người bạn đang ngồi bèn lên tiếng nói rằng thật hiếm có !

Tải về xem
Trở về
Ret Nghe Phap