Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Báo Phật Pháp/Bouddhadharma Số.N 30-04/2008


Xem báo dạng pdf tại đâyKhi tâm địa nhẫn được
Chẳng nói không nghĩ bàn
Thấu rõ vô khả đắc
Khi đắc chẳng nói biết.
 
                                              Tây thiên Tổ thứ hai mươi ba Hạc Lặc Na tôn giả

 
  Acquérir la patience d’esprit
C’est, sans discourse ou vaine réflexion
Pénétrer l’inaccessible
Ce succès ne se dit pas.
 
                                                                        Vingtroisième Patriarche de l’Inde Vénérable Haklenayaas