Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

Báo Phật Pháp/Bouddhadharma Số.N 36-04/2010


Xem báo dạng pdf tại đây

Bổn lai duyên có đất
Nhờ đất giống hoa sinh
Bổn lai không có giống
Hoa cũng chưa từng sinh !
 
                                                           Ðông độ nhị tổ Huệ Khả đại sư
 
 
A l’origine, grâce aux circonstances, apparut la terre
Grâce à la terre, poussent des semences donnant des fleurs
Par conséquent, pas de semences
Pas de fleurs !
 
                                                              2ème patriarche chinois Vénérable Hoei-Keu