Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Báo Phật Pháp/Bouddhadharma số/N: 44-01/2013Đọc báo Phật pháp số 44 dạng pdf tại đây 


Xuân đến xuân đi xuân lại xuân
Người trẻ rồi già chẳng còn xuân
Xuân già rồi trẻ xuân lại xuân
Ai hay người già chẳng như xuân !