Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 

Chiến sĩ vô danh

 

 

Mặt trời đen che ánh trăng buồn,

Soi bia đá trên ngôi cổ mộ.

Khắc bài thơ, sụt sùi nhỏ lệ,

Sĩ tử vô danh, hồn bơ vơ.

 

Không gian, sông biển, núi rừng băng,

Sống chết phò dân, bảo quốc thề.

Sinh tử hề, dọc ngang oanh liệt,

Tang bồng hề, dãi dầu sá chi.

 

Gióng giả theo nhịp tiến quân hành,

Hùng tráng thay, tiếng thét xung phong.

Nơi sa trường, tên rơi, đạn lạc,

Chốn biên thùy, thịt nát máu rơi.

 

Lâm ly như tiếng khóc trên ngàn,

Tả tơi theo ngọn cờ dưới nguyệt.

Chung ưu tư, đồng lao cọng khổ,

Nhục nhằn theo vận nước thịnh suy.

 

Thương người sống, cố công bảo quốc,

Khóc kẻ chết, Quốc phá, Gia tan.

Trời đất sầu, sử vang chiến tích,

Xót xa hồn, vị quốc trận vong.

 

Hồn linh thiêng, về đây chứng giám,

Nén hương này, tổ quốc tri ân.

Chiến sĩ vô danh, thác vi thần,

Anh hùng tận, khí thiêng bất tận.
 

Lê Huy Trứ

_________________


Tru Le gởi