Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Cuoc Doi Va Su Nghiep Cua H T Tuyen Hoa
Cuoc Doi Va Su Nghiep Cua H T Tuyen Hoa
Cuoc Doi Va Su Nghiep Cua H T Tuyen Hoa Cuoc Doi Va Su Nghiep Cua H T Tuyen Hoa
 
Cuoc Doi Va Su Nghiep Cua H T Tuyen Hoa
Cuộc đời và sự nghiệp của H.T Tuyên Hoá
Cuoc Doi Va Su Nghiep Cua H T Tuyen Hoa
Cuoc Doi Va Su Nghiep Cua H T Tuyen Hoa
 

CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP
CỦA HOÀ THƯỢNG TUYÊN HOÁ 

Bấm tải về xem để tải về máy để xem

Ban Biên Tp

Tôi thư không đến thì tôi li vvi hư không, câu nói bt h ca cHòa Thượng Tuyên Hóa như vn còn văng vng bên tai chúng đệ tNgài. Ththeo li di chúc ca Hòa Thượng, ngày 28 tháng 7 năm 1995, sau lTrà T, tro ct Ngài được ri khp trong hư không, để không lưu li du vết gì trên thế gian. Tuy sc thân tứ đại ca Ngài đã không còn na, nhưng tinh thn giáo hóa cao cca Ngài như vn luôn luôn mãi trong hư không, không đâu là không hin hu, ch kphàm phu chp tướng mi không thhiu được thôi! Vì mong cho Pht giáo được mãi trường tn, hàng đệ ttrân trng gom góp nhng di tích đã thhin qua nhng hành động trí hu, đầy lòng nhân ái trong sut ccuc đời hành đạo ca Ngài, ngõ hu truyn li cho người hu thế có thluôn tưởng nhớ đến gương Ngài mà tu hành. Nhân dp tháng 7 năm 2009, Vn Pht Thánh Thành hân hoan làm lKhai Quang knim 30 năm thành lp đạo tràng, đồng thi đây cũng là để tưởng nh47 năm ktngày Hòa Thượng đem Pht Pháp truyn sang phương Tây. Nhng năm gn đây, đối vi vic biên son “Cuc Ði và Ðo Nghip ca Hòa Thượng Tuyên Hóa,” các đệ ttchúng ca Ngài, kccác chuyên gia, hc giÐông phương, Tây phương càng ngày càng cm thy hng thú và hy vng shoàn tt bn Hoa văn, Anh văn, cũng như bn Vit văn để sm truyn bá đến khp nơi. Nhưng hin nay Ban biên son kinh sách cgng hoàn thành quyn Cuc Ði và Ðo Nghip ca Hòa Thượng trong thi kNgài Trung Quc để xut bn trước, còn các giai đon Ngài thành lp đạo tràng cùng vic hong pháp Hng Kông, Hoa Kvà các nước khác trên thế gii sln lượt xut bn sau. Ni dung quyn sách này gm nhng mu chuyn có liên quan tkhong đời thơ ấu đến lúc trưởng thành xut gia tu đạo ca Hòa Thượng, kcnhng bài khai thtrong lúc Ngài ging kinh thuyết pháp thường ngày. Ngoài ra chúng tôi cũng kết tp thêm bài viết ca giáo sư Dương Phú Sâm, gm nhng câu chuyn do chính ông thưa thnh Hòa Thượng kli cuc đời Ngài vi nhiu chi tiết đặc sc, rt tm. Qua đó khiến các gii nhân sĩ cm nhn và lãnh hi được nhng bài hc, nhng kinh nghim quý báu được thhin qua cuc đời hành đạo ca Hòa Thượng, hu ni gót Ngài tu hc Pht Pháp. Tuy nhiên, không phi ai ai cũng có ththu hiu và lãnh hi nhng vic làm trong sut cuc đời tu hành ca Ngài. Chính như giáo sư Dương Phú Sâm cũng đã nói: “Nếu không phi chính tai tôi nghe Hòa Thượng tkra, mà chxem nhng bài ghi li trong sách vthì tôi vn còn có chút nghi ng. Nhưng hin nay thì tôi tuyt đối tin nhn hoàn toàn. Ðây chng qua vì chúng ta chưa có cơ hi chng kiến nhng svic xy ra như thế mà thôi!” Thi gian trôi qua, dù tlâu đã vng bóng vThy đáng kính, nhưng hàng đệ tvà tín chúng vn luôn cgng thm nhun nhng li răn dy ca Hòa Thượng. Qua các câu chuyn k, chúng ta mi cm thy rng sut mt cuc đời Ngài đã âm thm giáo hóa cu độ mi người vi tm lòng tbi tht cao c, rt đáng cho mi người hc hi nương theo. Tuy Ngài không mun lưu li du vết gì trên thế gian, nhưng tt cnhng vic làm li ích chúng sanh ca Ngài smãi mãi là bài hc quý báu cho mi người, cho nên xem như là Ngài đã để li mt di sn vô giá cho chúng ta vy. Hy vng nhng ai được duyên nghe thy quyn “Cuc đời và Ðo Nghip ca Hòa Thượng Tuyên Hóa” đều cũng shc hi được phn nào nhng kinh nghim tNgài để đạt được nhiu an lc trong cuc sng. Và nhân đó phát đại B ÐTâm tu hành chóng thành đạo quả để có thtương ng vi lòng TBi HXnhư Ngài trong smng làm sáng rsnghip độ sanh ca đức Như Lai.Tải về xem

 
Cuoc Doi Va Su Nghiep Cua H T Tuyen Hoa