Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 

Đời người càng tranh giành càng mất đi, càng vô ưu, không toan tính càng hưởng đại phúcNgười càng toan tính, càng thit thân, người vô ưu tưởng như là ngc mi chính là người hưởng phúc. Hãy cùng đc câu chuyn sau: Vào triu đi nhà Tng, Lý S Hành đm nhn chc v ti Vin hàn lâm.

Trong m
t ln ông phng mnh triu đình đi s sang Triu Tiên có võ tướng Dư Anh theo cùng làm ph tá. Sau khi hoàn thành s mnh, Lý S Hành hoàn toàn không quan tâm đ ý đến nhng vt phm mà Triu Tiên biếu tng. Ông y thác li tt c cho Dư Anh x lý.

Lúc lên thuy
n tr v nước, Dư Anh thy đáy thuyn có ch b thm nước nên lo lng rng nhng th vt phm ca mình s b m ướt hết. Thế là ông bèn ly toàn b tơ la gm vóc ca Lý S Hành được tng đem lót đáy thuyn, sau đó đt nhng th ca mình lên trên đ tránh b m ướt.

Ng
ười không tranh giành là người hưởng phúc Khi thuyn đã ra gia bin khơi rng ln thì đt nhiên sóng gió ni lên, như th mun nhn chìm con thuyn ca h. Lúc y con thuyn li quá nng nên tình hình li càng tr nên nguy cp hơn. Không còn cách nào khác, thuyn trưởng vi vàng thnh cu Dư Anh vt b nhng vt phm đó đi đ thuyn nh bt, nếu không thì thuyn lt mi người s b chết.

D
ư Anh lúc này cũng vô cùng hong lon, lin vi vàng vơ nhng vt phm trên thuyn ném xung bin. Khi s vt phm b ném xung nước ước chng khong mt na, thì sóng gió ngng li, thuyn cũng n đnh li và h đã thoát nn.

V
sau, Dư Anh kim tra li s vt phm còn li trên thuyn thì mi phát hin nhng th ném xung bin toàn b đu là nhng vt phm ca mình. Nhng tng phm ca Lý S Hành bi vì cht đng dưới đáy thuyn đ lót, cho nên hoàn toàn không b mt mát chút nào, ch b ướt mt chút mà thôi.

Đ
i vi nhng th tng phm y, hai người h đã có hai loi thái đ không h ging nhau. Lý S Hành bi “không quan tâm chú ý”, kết qu hoàn toàn chng b mt mát gì, còn Dư Anh thì hết sc “đ ý” và kết qu li hoàn toàn chng được gì. Kỳ thc, s vic phát sinh ra hoàn toàn không phi là ngu nhiên.

Lý S
Hành được, là bi vì ông bình thường xem nh, không màng danh li và làm người chính trc. Dư Anh mt, chính là bi vì ông ta quá mê chung tài vt, tính toán, làm người không phúc hu. Cnh gii tư tưởng ca hai người h là bt đng nên làm vic s sinh ra kết qu bt đng. Thưởng thin pht ác, hết thy đu được Thiên lý suy xét. Cuc sng không tranh giành ganh đua không phi là ngc nghếch. Đó chính là hành đng ca nhng người có Phúc.

Ng
ười không tranh giành không phi người ngc mà là người có phúc! Con người mt khi sng mà ánh mt luôn nhìn “chm chm” vào người khác thì t hn sng s rt mt mi! Sng trên đi này đng nghĩ rng mi vic phi mang ra tranh đua cao thp! Mt s th trong đi không phi c tranh mà có được, mà nếu được ri cũng chưa hn đã vui. Người khác có s huy hoàng ca h, và bn cũng có s tt đp, sáng lng ca chính mình..

Th
ế gii này đy ry nhng hn tp, tranh chp, cướp đot, đ k, oán hn và mưu mô tu chung cũng ch vì mt ch tranh. “Tranh nhau ngoài sáng, âm thm đu đá trong ti”. Tranh đ có được cái li ln nht, t ln đến nh, hôm nay tranh, ngày mai tranh, anh tranh , tôi tranh, tranh đến tranh đi gà bay chó sa. Người ngã nga đ, cho đến cui cùng li ch v vi cát bi, thoát khi hng trn, ch còn li lòng ích k và đ k thôi.

N
ếu như nghĩ thoáng mt chút, không tranh vi đi, xem nh cái được mt, h thp mc tiêu xung, và xem nh danh li; biết suy nghĩ cho người khác… thì cuc sng s nh nhàng hơn nht nhiu.

Trong cu
c sng có rt nhiu lý do đ không tranh, nhưng ch vì cái dc vng cá nhân như rn núp trong bi c, không ngng gm nhm trái tim con người. Nếu như bt tranh mt chút, xem thu s vt thì mi vic s đơn gin hơn, và bn s thy rng, ai ai cũng bao dung, thế gii s rng ln.

Cũng chính vì l
đó, n cười s rng ngi, nm tay vng bn, l phép vi mi người, s chân thành hơn, nhit tình hơn, tình hu ngh bn cht hơn, bn bè nhiu lên, tình thâm ý dày, tràn ngp tình yêu và hnh phúc. Người không tranh giành không phi người ngc mà là người có phúc! Buông lơi, bình thn sng gia đi người.

Ng
c Sương (Tuvien.com)


Chú Trí Việt gởi