Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
LƯỢM ĐƯỢC TIỀN
 

Một người nghèo đang đi đường
Bỗng nhiên lượm được túi vàng đánh rơi
Lòng mừng không nói nên lời
Y bèn ngồi lại ngay nơi bên lề
Lấy vàng ra đếm thoả thê
Loay hoay đang đếm chưa hề xong xuôi
Thời người chủ túi vàng rơi
Đã quay lại kiếm và đòi vàng kia
Y đành trả hết còn chi
Để rồi buồn khổ nghĩ suy trong lòng:
“Nếu ta đếm cho mau xong
Rồi chuồn đi sớm đã không mất vàng
Chủ nhân đến thời muộn màng
Tiền vàng khá lớn dễ dàng phần ta.”
*
Nhiều người trong cõi ta bà
Được gần Tam bảo vậy mà uổng sao
Nghiệp lành chẳng chịu tu nào
Để cầu giải thoát khỏi bao muộn phiền
Bụi đời lôi cuốn triền miên
Tháng ngày quanh quẩn trong miền khổ đau
Khi vô thường đến thật mau
Ăn năn hối hận còn đâu kịp thời.

*

 Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Thi hóa phỏng theo Kinh Bách Dụ)
 

_____________________Picking Up Money
 

 
     Once upon a time, there was a poor man who picked up a sack of money in the streets. He was overwhelmed with happiness. Then he began to count the money. Suddenly, the real owner of the money showed up. He had to give back the whole sack. He regretted for not having gone off to a far away place sooner. He felt great pain for his loss.

     This is also held to be true with people who come into contact with Buddhism.

     Although people have the opportunity to meet the Three Precious One's Blessings, if they are not going earnestly good work's in time, they will fall into the Three Evil Paths of Transmigration after their deaths. His is just like that stupid man who gave back the money that he had found. As the Stanza has it:

     People, who are managing this business today, will plan another tomorrow.
     Only thinking of enjoyment without contemplation sorrow. Can make a man unaware of the impermanence of death.
     However, busily occupied in their worldly affairs.
     The common people always retard to get deliverance like that man counting the money.
 
(Trích dẫn trong SAKYAMUNI’S ONE HUNDRED FABLES” do Tetcheng Liao, Tiến Sĩ Luật Khoa Viện Đại Học Paris, dịch).
 

____________________________Giao Ngo gởi