Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh 

Nhất Định phải Bầu cho TT Donald Trump thêm một nhiệm Kỳ nữa vào tháng 11, năm 2020
 Kính thưa Quý Vị,
 
Những ngày gần đây, khi bệnh dịch Wuhan Coronavirus, Made in China đã lây nhiễm hơn 82, 000 ở China và lây đi khắp mọi nơi trên Thế giới. Chỉ trong vòng hơn 3 tháng, mà đã hơn 1 triệu người bị nhiễm bệnh Wuhan Coronavirus, Made in China, mà bây giờ China lại từ chối Tội Ác Diệt Chủng Thế Giới một cách trắng trợn, và đáng sỉ nhục.
 
Đã Hơn 1, 181, 825 bị nhiễm bệnh Coronavirus, Made in China, và làm chết hơn 63, 902 ở khắp nơi trên Thế Giới, và ngay cả trong nước Mỹ.  Mọi sự thay đổi về Kinh Tế, Chính Trị, xã hội, lẫn quân sự, để chúng ta Nhìn nhận và đánh giá những giá trị của những Quốc Gia, những Đảng Phái, cũng như bản chất của con Người qua những câu chuyện có thật đã va đang xãy ra cho cả Thế Giới.
 
Trước hết chúng Ta phải nói về Nước Mỹ có một TT Donald Trump, từ ngày đắc Cừ làm TT đến giờ mà không có ngày nào mà không được Đảng Dân Chủ và CNN tru tréo, đô lỗi, buộc tội, và chửi rủa thâm tệ từ ngày Ông Ta làm Tổng Thống Nước Mỹ. 
 
Kể cũng lạ là TT Donald Trum đã làm cho Nước Mỹ trở nên hùng mạnh trở lại, và làm cho Thế Giới phải kính nể, thì Đảng Dân Chủ của Mỹ từ Democrat biến thành Demo "Rats", qua những cử Chỉ Thất Học, hạ cấp, hèn hạ của Bà Nancy Pelosi khi xé bản Tường Trình của TT Donald Trump trước mặt Thuợng Nghị sỹ Mỹ và một lũ Dân Chủ Quốc Hội ra mặt Chống Đối sự thành công của TTDonald Trump, mà không một TT của Nước Mỹ nào làm được cả trong thời của TT ClingTon và TT Obama. Mà chỉ thấy những tên Dân Chủ phản quốc như Adams Schiff, Nancy Pelosi, và Thất học Chuck Schumer, và 4 tứ quái Mother's Fucker của Đảng Dân Chủ tìm cách Truất Phế TT Donald Trump mà không thèm lo gì cho đại sự Quốc Gia của nước Mỹ?
 
 
 
Như Chúng Ta đã thấy và chứng Kiến, trong tháng 12 năm 2019, Đảng Dân Chủ đã cố gắng thông qua Quốc Hội và kết 2 tội để truất phế TT Donald Trump mà không thèm kẻ hơn 200 thành quả thành công của TT Donald Trump, đã làm việc ngày đêm những gì TT Donald Trump đã hứa là làm cho Nước Mỹ Giầu mạnh Trở lại, đã đánh Kinh Tế Trung Cộng xiễng niễng, và bắt Trung Cộng phải tuân theo Luật Kính Tế Mậu dịch của Thế Giới, và không được phép ăn cắp bản quyền, cũng như bắt giam các gian điệp của Tàu tại Nước Mỹ, hạn chế sự thao túng thị Trường của giặc Tàu, và đánh thuế lên hàng hóa gian lậu của giặc Tàu Trung Cộng. Hủy bỏ chương Trình Nafta giữa Mỹ-Mễ và Gia nã Đại, để ngăn chận hàng hóa, trốn thuế của Tàu, ráp nối từ 2 xứ này, và chuyển qua Mỹ để trổn thuế và phá giá thị trường của Mỹ bằng giá bán rẻ mạt, làm Tàu chết cứng. Và hơn nữa TT Donald Trump, làm mất tiền làm ăn Hối lộ của Đảng Dân Chủ của Tàu Trung Cộng cho. Cũng như chuyện xây bức tường, giữa biên giới của Mỹ và Mễ, mà làm cho Đảng Dân Chủ Chống đối cho đến cùng vì mất mồi ăn qua cảnh Dân Tị nạn nhập cảnh lậu. Đó là nguyên nhân chính, mà chúng Ta thấy có một số người Việt Nam chống đối.
,
Nhưng khốn nạn nhất là Bà Nguyễn ngọc như Quỳnh, Mẹ Nấm, nay đã biến thành Nấm Độc vì mang bản chất Con Cháu Cu Hồ, cái giống loài Người Hóa Vượn ở Hang Pắc Pó, được người Ta cứu trong ngục tù CS ở Việt Nam, về tội chống phá Nhà Nước Đái, của Hán Nô Tàu Khựa Nguyễn phú Trọng, được TT Donald Trump. gằn 1 tiếng, mà VN Trụt xuất Mẹ Nấm qua Mỹ, chưa đựoc 1 năm mà Mẹ Nấm đã lòi ra cái ngu của Đỉnh Cao Trí Tuệ của loài Người hóa Vượn, thành Dã nhân, mà phê phán Một TT Donald Trump giỏi nhất của Nước Mỹ. Đã dám tát cho Tập cẩm Bình phải chịu Tội ăn cắp, huống chi là con nhải ranh Nấm Độc, ngu như bò, nằm ở đáy giếng VN, mới qua Mỹ, đang huởng trợ cấp của TT Donald Trump mới chết. Và Hậu quả là hơn 11,000 Việt Nam đòi truất xuất Nấm Độc về Việt Nam mà sống. Kể cũng lạ, là Nấm Độc Nguyễn ngọc như Quỳnh này dám chê TT Donald Trump, mà không dám so sánh và chê Bè Lũ Hán Nô Tàu Khựa Nguyễn phú Trọng, và Đàn Anh Phương Bắc Tập cướp Biển, đã và đang bị ông TT Donald Trump tát như Tát nước mà Nước Tàu không dám chống lại. Và TT Donald Trump không thèm tát Nguyễn ngọc như Quỳnh, Mẹ Nấm, mà đã hơn 11 ngàn Người Việt Nam tại Mỹ chủi là Đồ mất nết, vô ơn, vô đạo, và Nấm Độc nay bị biến thành một giống vật, vô ơn Bội Nghĩa, như Đảng Dân Chủ Ta Vây.
 
Chưa hết, vừa bị Đảng Dân Chủ, đang bận rộn, đòi truất phế mà TT Donald Trump vẫn không quên sự an ninh của Nước Mỹ, ông ta dã ra lệnh phong tỏa mọi chuyến bay đến và đi Wuhan và China, và ngay cả ngăn chận dân Tàu mang bệnh Wuhan Coronavirus, Made in China vào nước mỹ.  TT Donald Trump còn cho phi cở chở Công Dân Mỹ trở về Nước, và cô lập trong 2 tuần để ngăn chận bệnh dịch Wuhan Coronavirus, Made in China. Thử hỏi có Tên nào trong Đảng Dân Chủ dám nêu tên bệnh dịch đó là của Tàu gây ra, ngay cả Nấm Độc Nguyễn ngọc như Quỳnh?
 
Chỉ có Nước Mỹ là rút Công Dân Mỹ trở về và đóng cửa ra vào Trung Cộng, nhưng chỉ có  Âu Châu là coi thường và tin những gì Tàu Tuyên Bố.  Nhưng hỡi ôi! Bệnh dịch Wuhan Coronavirus, Made in China, hăm hở theo Một vòng Đai, một con đường và lan rộng khắp Âu Châu.
 
Phải nói câu:"Death by China", chết bởi China, nay đã thành sự thật, mà không một Quốc gia ở Âu Châu nào dám đóng cửa Biên Giới. Đến khi thấy hiểm hỏa của bệnh dịch Coronavirus lan rộng, thì TT Donald Trump quyết định đóng cửa biên giới qua Âu Châu thì đã trể. New York, trung Tâm mậu dịch Thế giới của Mỹ đã bị nhiễm trầm trọng, vì nạn đại dịch Wuhan Coronavirus, Made in China đã xâm nhập.  Đảng Dân Chủ lại sủa và chửi TT Donald Trump, Ai Ngờ Đức, Pháp, Anh, Ý và các Nước Âu Châu cũng nhân cơ hội đều đóng cửa biên giới như cái tát vào mặt Đảng Dân Chủ.
 
Đã Hơn 1, 181, 825 bị nhiễm bệnh Coronavirus, Made in China, và làm chết hơn 63, 902 ở khắp nơi trên Thế Giới, và ngay cả trong nước Mỹ.  Mọi sự thay đổi về Kinh Tế, Chính Trị, xã hội, lẫn quân sự, để chúng ta Nhìn nhận và đánh giá những giá trị của những Quốc Gia, những Đảng Phái, cũng như bản chất của con Người qua những câu chuyện có thật đã va đang xãy ra cho cả Thế Giới. Nhất là Mẹ Nấm
 
Nạn Đại Dịch Wuhan Coronavirus này sẽ kéo dài ít nhất là 2 tháng nữa mới có thể chấm dứt, nếu mọi người không làm theo ké hoạch cô lập của TT Donald Trump, lo cho dân Mỹ, hơn cả Tập Cướp Biển(Xi Xinping), hơn cả Chủ Tịch Nước Đái Việt nam, luồng cúi giặc Tàu, quý lạy giặc Tàu Trung Cộng, không dám chống giặc Tàu xâm lăng, mà cũng không dám nhận mình là một Quốc Gia Việt Nam, còn thua cả một người đàn bà là TT Thái anh Văn của Đài Loan, nhục ơi là nhục cho Việt Nam.
 
Thử hỏi có người nào trong Đảng Dân Chủ lo cho Dân Mỹ bằng TT Donald Trump?  Ông Ta đã hơn 70 tuổi rồi mà vẫn cố sức làm việc ngày đêm mà vẫn xuyên tạc, và vẫn bị chửi đủ điều. Chúng Ta đã có một TT tài giỏi là TT Donald Trump. Người đã từng lo cho chúng Ta như cố TT Ngô Đình Diệm. TT Donald Trump thật là Đáng Kính Trọng. 
 
Vậy Chúng Ta phải quyết Định bầu cho TT Donald Trump thêm một nhiệm kỳ nữa, để giúp cho Nước Mỹ thêm giầu mạnh, và  để đập tan chế độ độc tài, độc đảng Trung Cộng, cũng như Chế độ độc tài, độc đảng,  của Đảng Cướp Ba Tàu CSVN, đã cai trị Việt Nam trong Nô Lệ, xiềng xích của Thực Dân Tàu CSVN trong suốt 75 năm qua, từ ngày giặc Tàu Hồ hí Minh(Hu Xihming) cướp lấy chính quyền của Vua Bảo Đại, khi người triệu tập tuyên bố Đôc lập Tự Do ở Ba Đình Hà Nội vào tháng 8, năm 1945, do chính Phủ Trần trọng Kim đảm nhận.
 
 
Kính Chào Quý Vị,
 
Thanh Pham