Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Phim Su Tich Di Lac Bo Tat
Phim Su Tich Di Lac Bo Tat
Phim Su Tich Di Lac Bo Tat Phim Su Tich Di Lac Bo Tat
Phim Su Tich Di Lac Bo Tat
Phim sự tích Di Lặc Bồ Tát
Phim Su Tich Di Lac Bo Tat
Phim Su Tich Di Lac Bo Tat
Cô Kim Nguyên gởi

SỰ TÍCH DI LẶC BỒ TÁT

Bộ phim này được ép trong  4  DVDs.

DVD-1 (8 giờ 32 phút)

DVD-2 (8 giờ 10 phút)

DVD-3 (8 giờ 37 phút)

DVD-4 (8 giờ 04 phút)

Kính mời quý vị vào trang nhà www.lotuspro.net để download bộ phim này hoặc có thể coi trên YouTube:

STDLBT_1/28 (1 giờ 10 phút)

http://www.youtube.com/watch?v=67_KwximKMc

STDLBT_2/28 (1 giờ 12 phút)

http://www.youtube.com/watch?v=WagMhDyLDII

STDLBT_3/28 (1 giờ 17 phút)

http://www.youtube.com/watch?v=9fZlkrFD8vU

STDLBT_4/28 (1 giờ 17 phút)

http://www.youtube.com/watch?v=5Hb3fqg6Xjk

STDLBT_5/28 (1 giờ 17 phút)

http://www.youtube.com/watch?v=iNUwEpuKhTo

 

Tải về xem

Phim Su Tich Di Lac Bo Tat