Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

Bài họa của các cụ Nguyễn Ðào Trường, Hồ Văn Thiện, Cao Bồi Già:


 QUA ĐÈO NGANG
 
Ta nhớ tình quê; nhớ nước; nhà.
Bốn mươi năm lẻ đã trôi qua.
Nước; nhà Thái-Thú dâng cho Giặc.
Nhà; cữa bọn Tàu đã lấn qua.
Những tưởng hòa bình xây mộng ước ?
Nào ngờ quê mẹ dậy phong ba.
Nhìn Trời; nhìn đất; nhìn non nước.
Ai hỡi; là người chia sẻ ah ?

Most Ven. Thích Tuệ Minh/ Chủ tịch Phật Giáo Tăng gìa Thế Giới

H.T TTM g
ởi