Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

Quang Âm hay Quán Âm?
Avalokitasvara or Avalokitesvara?Xem PDF tại đây


Xem PDF tiếng Anh tại đây


___________________Tru Le gởi