Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh 
SÁU VIỆC ĐI ĐẾN AN VUI
 
 
1. Biết.
 
Thấy, nghe, học, đọc, v.v. từ cuộc sống, từ sách vở giúp chúng ta có được một số kiến thức, thông tin về con người, về cuộc đời, về Phật học. Cái này được gọi là biết. Và không cần phải cố tìm biết quá nhiều thứ, mà biết cái cần biết và cần thiết. Điều này tùy thuộc vào chỉ số đam mê, tìm tòi (P.Q.: passion quotation).
 
2. Hiểu.
 
Sau khi nắm bắt và lĩnh hội, hay “biết” được một số kiến thức, thông tin về Phật học, về cuộc sống, về đạo đức, về nhân phẩm, v.v., chúng ta trình bày, chia sẻ, truyền đạt lại cho người khác. Đây được xem là hiểu. Hai điều đầu tiên này là lĩnh vực của chỉ số thông minh (I.Q.: intelligence quotation).
 
3. Ứng dụng.
 
“Hiểu, biết” ở trên mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích trong cuộc sống của mình, làm mình tự tin và có mục tiêu, định hướng rõ ràng, không bị loạng choạng, chạy đàng đông, ngó đàng tây. Đây là tính ứng dụng của hiểu biết ở trên, là nền tảng cho sự vượt qua các trở ngại (A.Q.: Application/Adversity Quotation).
 
4. Tuệ.
 
Nhờ “hiểu biết, tự tin, có định hướng, được áp dụng” trong cuộc sống hằng ngày, mình luôn giữ được sự bình tâm, tĩnh lặng và sáng suốt để xử lý các tình huống cụ thể phát sinh trong chính bản thân mình hay trong các mối quan hệ của xã hội. Đây là nền tảng của tuệ xúc cảm (E.Q.: emotional quotation)
 
5. Trí.
 
Nhờ “bình tâm, tĩnh lặng và sáng suốt,” mình thấu rõ được mọi tình huống, dù trở ngại hay không trở ngại đều biến đổi như nhau, và đều có cách giải quyết rõ ràng và hiệu quả. Đây là nền tảng của trí siêu việt (S.Q.: spiritual quotation).
 
6. An vui, giải thoát.
 
Vượt qua mọi tình huống trong cuộc sống một cách tự tại, không có gì có thể ràng buộc mình. Mọi biến cố trong cuộc đời đến rồi đi đều nằm trong lòng bàn tay mình, mình không bị chúng chi phối, tâm thái an lạc, nhẹ tênh. Chúng ta có thể gọi điều này là chỉ số an lạc, giải thoát (N.Q.: nirvana quotation).
 
✍️ Trong cuộc sống cũng như trong việc thực hành tâm linh, chúng ta hay đứng núi này trông núi nọ. Nhiều khi chúng ta đã đi đến bước ba, bước bốn của việc thực hành; tuy nhiên, chúng ta nghe vị đạo sư nổi tiếng nào đó diễn tả cách thực hành của họ, mình thấy sao không giống của mình, rồi muốn áp dụng cách của vị đó, nhưng chúng ta không nhận ra rằng, điều mà vị đạo sư đó diễn tả chỉ là kiến thức, hay thông tin khi đi vào lỗ tai của mình. Như vậy, mình lại quay lại bước đầu tiên. Cứ như thế, thì chúng ta không thể nào tiến xa lên được nữa.
 
✍️ Cũng giống như việc kinh doanh của các vị, nếu các vị không kiên định theo cách thức của mình, mà lúc thì nghe tỷ phú này chỉ cách như vậy như vậy, tỷ phú kia chỉ cách như vậy như vậy, chúng ta lại làm theo, thì thật khó mà thành tựu. Tuy nhiên, chúng ta nên lắng nghe, học hỏi để bổ sung kiến thức, thông tin để mình uyển chuyển hơn trong cách thức thực hành tâm linh cũng như trong công việc của mình.
 
🙏 Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm


________________


Thích Từ Lực gởi