Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 

Ta mơ thấy mình


 

Đêm qua mình mê thấy mình,

Thấy mình bên nớ, cũng mình bên ni.

Thấy mình, mình có thấy ta?

Thấy ta mình nhận, mình ta giống mình?

 

Mình bên ni, ta bên nớ,

Rứa thì ai đang nằm mơ thấy mình?

Hay là một xác hai hồn?

Hồn mình tới rủ hai hồn tiêu diêu?

 

Mình là ta, ta là mình?

Răng mình không tới cùng mình hàn huyên?

Mình ta mấy tuổi mình già?

Hay mình không tuổi, không già mình ta?

 

Hôm nay mình ngủ mình mơ,

Mình xuất thể xác, mình mơ thấy mình.

Hai mình đứng trước xác mình,

Một xác hai hồn, hai mình nhị nguyên?

 

Thì ra mình đã gặp mình,

Mình ta kiếp trước, ‘Thức’ mình tìm ta?

Tìm nhau trong cõi luân hồi,

Mình ta bồ tát, luân hồi chúng sinh.

 

Bây chừ mình tìm thấy ta,

Rứa thì mình muốn, mình ta cùng về?

Hay là mình tới thay mình?

Nghiên nghiên tịnh độ, cho mình hóa thân.


Lê Huy Trứ

_________________


Tru Le g
ởi