Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
thần dược coconut oil
Tải về xem

Chú Phương gởi

PLEASE WATCH THE VIDEO CLIP FROM CBN NEWS.

1/ cholesterol xuống rất nhiều, dưới 200, trong 10 năm uống thuốc, nhịn ăn và đi bộ mà không xuống
2/ Đường cũng xuống (mỗi sáng đo chỉ còn từ 95 đến 115), không cần uống thuốc và đi bộ như ngày xưa
3/ Áp xuất máu cũng xuống
4/ còn chữa bệnh alzeimer nữa,
Ai tin thì thử độ một tháng sẽ thấy rõ, không mất mát gì mà còn tiết kiệm tiền thuốc nữa
GOOD LUCK !
 
Double click:
Bấm 2 lần vào chữ coconut oil sẽ coi được report về thần dược này
__
._,_.___
 
         
" on the label.

Dầu dừa ở Costco rẻ nhất 54 oz chỉ có $15,79 ( Organic Extra Virgin) trong khi ở Trader Joe's 16 oz $5,99 mà chỉ là Virgin thôi
Xin thông báo để qui' cu. rõ.

 
Tải về xem