Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


TÌM SỮA


Ở biên thùy thuở xa xưa
Nhiều người chưa biết con lừa ra sao
Gặp lừa cũng chẳng biết nào
Chỉ nghe đồn đãi từ bao lâu rồi
Sữa lừa ngon thật tuyệt vời,
Rủ nhau họ tới khắp nơi lùng tìm
Cuối cùng cũng kiếm ra liền
Một con lừa đực. Họ đem trở về
Tranh nhau vắt sữa thoả thê
Để mong uống trước, không hề nhường nhau.
Mỗi người vắt kiểu lạ sao:
Có người bóp ở trên đầu lừa thôi
Có người cắn ở lỗ tai
Có người lại vặn khúc đuôi nhiều lần
Có người kiếm ở dưới chân
Loay hoay vất vả, vô ngần khổ thay
Nghĩ rằng chính ở chỗ này
Sữa lừa sẽ chảy ra ngay cho mình
Nhưng hy vọng đều bất thành
Sữa lừa một giọt quả tình thấy đâu.
*
Truyện này thí dụ từ lâu
Phàm phu ngoại đạo đồn nhau nghe rằng
Tu hành rốt ráo đạo vàng
Sẽ mau chứng quả dễ dàng kể chi
Họ không tìm hiểu thêm gì
Chạy theo vọng tưởng nghĩ suy sai lầm
Theo tà đạo, hành xác thân
Bụng thời nhịn đói, đưa chân lửa hừng
Lõa hình, ở núi, sống rừng
Tu theo khổ hạnh vô cùng tang thương
Quả vô ích vì lầm đường
Gánh vào trăm nỗi đoạn trường đớn đau
Tự mình dấn bước lún sâu
Rơi vào ác đạo dễ nào thoát ra!

*

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Thi hóa phỏng theo Kinh Bách Dụ)
(Trích dẫn trong “SAKYAMUNI’S ONE HUNDRED FABLES” do Tetcheng Liao dịch).
 

To Milk A Donkey

     Once upon a time, there was a group of frontiersmen who had never seen a monkey before. Thus they could not identify it. They were told that its milk was delicious. It happened that they found a male donkey and they tried to milk it. They began their wrangling about apprehending it.
     One seized its head: another, its ears; the third, its tail; the fourth, its feet; and finally the fifth, its penis. All wanted to be the first to drink its milk. The one who grasped the donkey's penis called out that he could get milk there from. Then he began to extract. Finally, this group of people felt tired and bored, for they could not get what they had wanted. They got nothing in return, despite of their effort. They were all laughed at by the people at large.
     This is also held to be true with the common heretics.
     The heretics who learn their religious faith from some inadequate sources, might lead to illusions giving rise to all kinds of heterodox views such as to go naked, to fast, to jump into precipice or go through fire. With all these kinds of heterodox views, they fall to the evil paths, like those stupid men seeking in vain for milk from a male donkey.

 
______________________Giao Ngo gởi