Danh sách Pháp âm
TÌM KIẾM
Pháp âm chùa Kim Quang
Mộng Huyễn Bọt Bóng-Tĩnh Toạ Trong Chốc Lát-Lão Tăng Một Khi Ngồi Tiêu Hết Vạn Lạng Vàng