Danh sách Pháp âm
TÌM KIẾM
Pháp âm chùa Kim Quang
Ngưng Bặc Vọng Tưởng-Bắt Lấy Con Khỉ-Nước Cam Lồ Là Thuốc Liễu Sinh Thoát Tử